Ana Sayfa / Sağlık / BESLENME KONUSUNDA HAYATİ UYARILAR

BESLENME KONUSUNDA HAYATİ UYARILAR


Uzmanlar, herkesin özellikle 40 yaşından sonra şeker hastasıymış gibi beslenmesijne özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Şeker hastalığı (diyabet), beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle son yıllarda giderek artan bir rahatsızlık. Diyabetliler, kısıtlanan diyetleriyle kendilerini çoğu kez iyi hissetmiyor ancak beslenme uzmanları onlara önerdikleri diyeti sağlıklı kişilere de öneriyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz, sağlıklı bir hayat için sadece diyabetlilerin değil, herkesin sanki bir şeker hastası imiş gibi beslenmesi gerektiğini vurguladı. Unutmaz, “Sağlıklı beslenme ve şeker hastaları için önerilen ilkelere bakıldığı zaman, özellikle 40 yaşından sonraki kişiler için önerilen ilkeler ortaktır.” dedi.

Emel Unutmaz, 40 yaş sonrasında az ve sık beslenme, lifli, posalı karbonhidrat tüketme, katı yağlardan uzak durma, zeytinyağı ağırlıklı beslenme, balık tüketim sıklığını artırma, kızartmalardan uzak durma, kilo kontrolünü sağlama, sebze tüketimini atlamama, meyvenin miktarına dikkat ederek tüketme gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Diyabetle sonradan tanışan kişilerin en çok zorlandıkları bir başka konu da gün içinde neyi, nasıl ve ne kadar yiyeceklerini planlayamamak. Emel Unutmaz, diyet tedavisinde temel alınacak bazı ana hedefler bulunduğunu ifade ederek, bunda amacın kişinin fiziksel aktivitesine göre kan şeker değerlerini normal düzeyde tutacak bir beslenme programı oluşturmak olduğunu söyledi. Unutmaz, diyabetli kişilerde kolesteroller gibi diğer göstergelerde de bozulmalar olabileceği için diyetin bu faktörler de düşünülerek oluşturulduğunu kaydetti. Beslenme planlamasında kişinin yaşı ve özel durumları da önemli. Orta yaşlı şeker hastası bir kişi ile şeker hastası bir gebenin diyeti veya çocukluk dönemindeki bir diyabetlinin diyeti bir değil.

Diyabetliler, beslenmede neye
dikkat etmeli?

Şeker, şekerli besinler, reçel, bal, pekmezden uzak durulmalı. İdeal kiloya inilmeli, günlük enerji alım ve yakımı dengelenerek korunmalı. Yağ alımı azaltılmalı, kızartmalardan kaçınılmalı. Posa alımı 20-35 grama çıkartılmalıdır. Taze sebze ve meyve alımı kesilmemeli; ancak havuç, patates ve özellikle de meyvelerin kan şekerini yükseltebileceği unutulmamalı. Soğan, sarımsak, nane ve maydanoz gibi sebzeler başka bir rahatsızlığı tetiklemiyorsa diyetlerde kullanılabilir. Alkol, sigara ve katkı maddeli gıdalardan sakınılmalı. Tuz ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalı.

Şeker hastalığını ciddiye almıyoruz

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Sağlık Yüksekokulu’nca yapılan bir araştırmada, diyabet hastalarının, hastalıkları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları saptandı. OMÜ Samsun Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kumcağız’ın yürüttüğü bir çalışma ile Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endokrin Polikliniği’ne başvuran ve diyabet tanısı konulmuş kişilerin, hastalıkları hakkında bilgi düzeyleri araştırıldı. 209 hastadan elde edilen bilgilerden diyabet hastalarının hastalıkları hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı belirlendi. Araştırma sonucunda, hastaların diyabetin vücuda zarar vermediğini ve bunun için beslenme düzenini değiştirmeye gerek olmadığını düşündüğü ortaya çıktı.

ENGLİSH

on nutrition should be considered

Experts everyone, especially after 40 years of diabetes care as required beslenmesijne said.

Diabetes (diabetes), dietary habits in recent years increasingly uncomfortable with the change. Diabetes inhabitants, restricted in their diet, but often does not feel good dietitian recommends them to the people who recommend the diet is healthy.

Medical Park Hospital Nutrition and Diet Expert Emel Bahçelievler not forget, for a healthy life not only diabetes people, everyone seems to be eating like a diabetic imiş says. Do not forget, “for healthy nutrition and diabetes when you look at the proposed policy, particularly for people 40 years after the proposed rules is common.” He said.

Emel do not forget, 40 years later and less frequently in nutrition, fiber, carbohydrate depletion posalı solid fat avoidance, mainly olive oil nutrition, fish consumption increased the frequency of the avoidance of pork, weight control supply, vegetable consumption to jump, to the amount of fruit to consider issues such as depletion of says must be considered.

Most of the people who have diabetes are to meet later with another in the day what matters, how and how much food to be able plan. Emel do not forget, some main targets will be based on the dietary treatment was found to be expressed, according to this goal a person’s physical activity will keep the blood sugar level of normal values is to create a nutrition program, he said. Do not forget, other indicators such as cholesterol in people with diabetes also may be deterioration of the diet of these factors in mind has made has been created. Nutrition in the person’s age and planning as important exceptions. Middle-aged people with diabetes a diabetic diet of a pregnant or a diet of childhood diabetes is not a period.

The inhabitants of diabetes, nutrition, what should be considered?

Sugar, sugary foods, jam, honey, syrup should be away from. Ideal weight should be in the daily energy balance and close the purchase must be protected. Oil purchases should be reduced, fries should be avoided. To the purchase of 20-35 grams of feces should be removed. Fresh-cut vegetables and fruit should not be buying, but the carrots, potatoes and fruit, especially the blood sugar may rise should not be forgotten. Onions, garlic, mint and other vegetables like parsley do not trigger a disturbance in the diet can be used. Alcohol, smoking and should avoid foods with additives. Should avoid salt and salty foods.

We do not take diabetes seriously

Ondokuzmayıs University (OMÜ) Samsun Health, a research , diabetes patients, disease has not revealed enough information about. Faculty of Health School of Samsun OMÜ Asst. Assoc. Dr. Faculty of Medicine of a study carried out by Hatice Kumcağız’ın Research and Application Hospital and admitted to the Endocrine Poliklinik displaced persons diagnosed with diabetes, was to investigate the level of knowledge about disease. The information obtained from 209 patients of diabetes patients is not of sufficient information about the disease have been identified. Research as a result, patients with diabetes and that the damage to the body for it is not necessary to change the diet appeared to think.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

18 yorumlar

  1. Girişimci zaten ‘düş’e doğru yürüyüşte olan kişidir. Bahiste itibarını ortaya sürebilen ve kalıplarla önceden kurulmuş dengeleri kırıp, çok daha elverişli olanları yaratacak gerçekliği değiştirmeye gücü olan bir isyancıdır. Birkaç adamı bir araya getir, onlardan sorumlu ol, onlara şevk ver, kendi düşünle onları esinle; bütün bunlar girişimciliğin belirleyici nitelikleri diye adlandırılabilir. Aslında bunlar, insanın sorumluluk merdiveninde en üst basamaklara erişmeni sağlayacak özellikleridir. Dreamer

  2. Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur. Michael Jordan

  3. Bilge olan için bir tek kelime yeter; birçok söz bir kelimeyi doldurmaz. Benjamin Franklin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by