BEKARLAR İÇİN EVLİLİK OKULU

Türkiye’nin ilk ve tek bilimsel evlilik sitesi evlilikmerkezi.com, asil üyelerine yönelik olarak “Bekarlar İçin Evlilikaltında yepyeni bir uygulama başlattı. Evlilikmerkezi.com, bu uygulama kapsamında Evlilikmerkezi.com Danışmanı Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Mine Eren ile birlikte her ay Türkiye’nin dört bir yanına giderek, üyelerine evlilik hakkında seminerler verecek.

Evlilikmerkezi.com’un asil üyelerine yönelik olarak düzenlediği “Bekarlar İçin Evlilik Okulu” seminerlerinin ilki 5 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Her ay belirli periyodlar ile tekrarları, hem İstanbul hem de diğer illerde yapılacak olan bu seminer, evlilikmerkezi.com üyelerinin evlilik hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda bilinçlendirilmesi için büyük önem taşıyor.

Evlilikmerkezi.com Direktörü Ebru Selvi, bekar site üyelerinin hem yüzyüze tanışmalarını hem de evlilik öncesinde destek almak istedikleri konular hakkında Evlilikmerkezi.com Danışmanı Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Mine Eren’den destek almalarını hedefleyen seminerin ilerleyen aylarda İstanbul’da ve diğer illerde tekrarlarının gerçekleştirileceğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Evlilikmerkezi.com üyesi bekar bireylere yönelik olarak düzenlediğimiz bu seminer programından farklı olarak, yaz sonundan itibaren başlatacağımız farklı bir uygulamanın da hazırlıkları içerisindeyiz. Evlilikmerkezi.com olarak, evli ya da evlilik hazırlıkları içerisinde olan çiftler için de çeşitli seminer programları düzenlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

New York’ta ve dünyanın çeşitli metropollerinde benzer interaktif seminerler gerçekleştiren Evlilikmerkezi.com Danışmanı Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Mine Eren, katılımcıların seminer sonrası görüşlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Katılımcıların interaktif role play ve uygulamalar gerçekleştirerek yer aldıkları seminer sonrasında belirttikleri geri dönüşler bizler için son derece mutluluk vericiydi. Evlilik her insanın yaşam kalitesi için son derece önemli. Öyle ki kişilerin özel hayatlarındaki mutluluk, hem işlerinde daha başarılı olmalarını, hem de kişisel iç dünyalarında daha mutlu bir birey olmalarını sağlar. Bugüne kadar gerçekleştirilen evlilik konulu seminerler hep evli çiftlere yönelik. Oysa, sağlıklı ve mutlu bir evliliğin olması için önce evlenecek kişilerin bilinçlenmesi gerekiyor. Evlilik hakkında oluşan olumsuz ya da gerçek olmayan inançlar ve beklentiler evlilikte mutlu olmayı engelliyor. Evlilik, kişilerarası ilişkilerde belli becerilere sahip olmayı gerektiriyor. Bu becerilerin en önemlisi bağlanma, güven, yakınlaşma, problem çözme, çatışmaları yönetme ve iletişim becerileri. Ayrıca mutlu bir evlilik için eş seçimi çok önemli. Eş seçiminde kişilerin kendilerini tanıma ve ifade etmesi, seçim kriterlerini bilmesi ve bunlara yönelik seçim yapması gerekiyor. Yetişkin dünyasında evlilik gibi ciddi bir iş zihinsel, duygusal ve ruhsal olgunluğa ihtiyaç duyar. Düzenlediğimiz bu seminerle katılımcılara bu bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefledik. Biliyoruz ki evliliğin ilk iki yılı çok önemli. Ayrılık ve boşanmaların büyük bir kısmı bu ilk iki yıllık dönemde oluyor. Evlilikmerkezi.com olarak evliliğe adım atacak üyelerimizin evlilik ile ilgili farkındalık ve becerilere sahip olması, kuracakları evliliklerin sağlam temellere sahip olması bizim için çok önemli.”

Evlilikmerkezi.com’un düzenlediği “Bekarlar İçin Evlilik Okulu” seminerine katılan üyelerden bazılarının görüşleri ise şöyle: “Bu seminer daha pozitif düşünmemi sağladı. Kafamdaki soruların cevabını aldım. İlişki ve evliliğin hangi temeller üzerine kurulacağını öğrendim. İletişim, güven ve samimiyet gibi birçok konunun interaktif bir şekilde uygulanması konuya olan ilgiyi çoğalttı. Önem ve değer yargılarının ifade edilişi çok önemliydi.” Bir diğer katılımcı ise şunları belirtti: “Uzman görüşüyle durumumu analiz etmek ve farklı kişilerle tanışmak çok mutluluk vericiydi. İçim huzurla doldu. Hoş ve bilgi katan bir seminerdi. İlk kez böyle bir seminere katıldım ve etkisini hissettim. Seminer, eş adayları ile yüzyüze tanışmamıza da fırsat vermesi açısından faydalı oldu. Gelmeden önce nasıl bir şey ile karşılaşacağımı tam olarak bilemiyordum. Ancak burada gördüğüm, aldığım bilgi ve deneyimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Seminer sayesinde hem faydalı bilgiler aldığımı hem de önemli ipuçlarını elde ettiğimi düşünüyorum. Tekrarlarına katılmaktan mutluluk duyacağım.”

Evlilikmerkezi.com hakkında: Evlilikmerkezi.com, Türkiye’nin ilk ve tek bilimsel evlilik sitesidir. 2009 yılının Haziran ayında online olan evlilikmerkezi.com, 1996 yılından bu yana idefix.com, itiraf.com ve siberalem.com gibi internette birçok başarılı projeye imza atmış olan EBİ bünyesinde yer almaktadır. Evlilikmerkezi.com’un temel misyonu, internette kişisel hayata saygılı, seçkin ve güvenli bir platformda, 18 yaşın üzerinde, evlenmek isteyen bekar kişileri kriter ve karakterlerine göre bir araya getirerek, sosyal ortamlarına alternatif bir imkan sağlamaktır. Evlilikmerkezi.com evlilik danışmanları, psikiyatrist ve psikoterapistlerin evlilik üzerine uzman görüşleri, deneyimleri ve analiz yöntemleriyle bilişim teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Evlilikmerkezi.com, kapsamlı ve yıllar süren bilimsel bir çalışmanın ürünü olan Akıllı Eşleştirme Sistemi (AES) üzerine kuruludur. Akıllı Eşleştirme Sistemi’nden yararlanabilmek için 18 yaşın üzerinde, evlilik niyetinde ve bekar olmak gerekmektedir. Evlilikmerkezi.com’a üye olan kişiler, 84 adet soruya cevap verdikten sonra Karakter Analiz Raporu’na ücretsiz olarak site üzerinden sahip olabilmektedirler. Evlilikmerkezi.com’a üye olan kişiler için Akıllı Eşleştirme Sistemi çalışmaya başlamakta ve her gün üyelere özel sayfaları üzerinden karakter analiz raporuna ve belirledikleri tercihlere uygun eş adayları sunulmaktadır. Toplam 400.000’e ulaşan üyesi bulunan evlilikmerkezi.com’da Standart (ücretsiz) ve Asil (ücretli) olmak üzere 2 tip üyelik bulunmaktadır. Sisteme üye olduktan sonra sınırsız mesaj yazabilmek, psikoterapistlerin online ilişki danışmanlığı hizmetinden faydalanabilmek ve sunulan tüm servislerden yararlanabilmek için Asil Üye olmak gerekmektedir.

EBİ hakkında: EBİ, 1996 yılında Mehmet Budak ve Canan Çelebioğlu tarafından kurulan, internet üzerinde e-ticaret ve sosyal iletişim ortamları geliştirerek bilgi üretilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir şirkettir. EBİ bünyesinde ilk olarak 1999 yılında idefix.com, 2000 yılında siberalem.com ve itiraf.com yayına girmiştir. Her yıl büyümeye ve gelişmeye devam eden EBİ, 2007 yılında lafcambazi.com, 2009 yılında ise evlilikmerkezi.com ve tlinkpara.com’u hayata geçirmiştir.

ENGLİSH

Turkey’s first and only scientific evlilikmerkezi.com wedding site, as full members for their “For Single Evlilikaltında launched a new application. Evlilikmerkezi.com, the practice under the Professional Psychologist Therapist Marriage Counselor Evlilikmerkezi.com Mine Eren each month along with going to the four corners of Turkey, members give seminars about their marriage. School “name

Evlilikmerkezi.com ‘s noble organized for members of the “Single School for Marriage” seminar was held in Istanbul on Saturday, the first of June 5. Again, for certain periods each month, and will be held in Istanbul and other cities of this seminar, evlilikmerkezi.com members are informed of their marriage and to raise awareness on this issue is of great importance.

Evlilikmerkezi.com Director Ebru Selvi, single site, members of both face to face meeting them both before marriage support they would like to topics Evlilikmerkezi.com Counselor Marriage Therapist Professional Psychologists Mine Eren support from receiving targeted to the seminar later in the month in Istanbul and other provinces of repetitions will occur, stating gave the following information: “Evlilikmerkezi.com unmarried individuals organized for members of this seminar program is different from that in the summer we will begin the end of the preparation are in a different application. Evlilikmerkezi.com as a married couple or marriage preparation courses for the program to organize various seminars are continuing our work. “

New York City and around the world metropolis similar interactive seminars conducted by Evlilikmerkezi.com Counselor Marriage Therapist Professional Psychologists Mine Eren, participants of the seminar and then discuss their satisfaction with said: “The participants of the interactive role play and practice by performing include the seminars after which they return and for us last was very happy. Marriage of quality of life for every human being is extremely important. So that the private lives of people happy, to be more successful in the business, both in the personal inner world happier ensures an individual. So far always held a seminar for married couples for marriage. However, to be healthy and happy marriage needs to be aware of before going to marry people. The negative about the marriage of true beliefs and expectations or to be happy in a marriage is blocked. Marriage, interpersonal skills, having specific requirements. The most important of these skills, bonding, trust, intimacy, problem solving, conflict management and communication skills. In addition to a happy marriage partner selection is crucial. Partner identification and selection of individuals to express themselves, and they know the criteria for selection has to make choices. Like marriage, a serious job in the world of adult mental, emotional and spiritual needs of maturity. We organized this seminar to give participants the knowledge and skills aimed. We know that the first two years of marriage is very important. A large part of the separation and divorce, this is the first in a two-year period. Evlilikmerkezi.com will step into the marriage, awareness and skills of our members to have related to marriage, have established solid foundations of marriage will be very important to us. “

Evlilikmerkezi.com ‘s arranged “marriage for Single School” in the opinion of some of the members attending the seminar are as follows: “This seminar helped me to think more positive. I got the answers in my head. Relationship and marriage I have learned to build on what basis. Communication, trust and sincerity of many issues such as implementing an interactive way to increase the interest was. Importance and value judgments expressed were very important. “Another participant said the following:” Experts with a view to analyze situations and different people I met were very happy. I was filled with peace. Information seminars and had a nice floor. The first time I attended such a seminar and I felt the impact. Seminars, we met face to face with prospective partners that are useful in terms of export opportunities. Before coming up with something I did not know exactly what to expect. But here I see, get knowledge and experience I think is beneficial. Through seminars and receive useful information and important tips I think I’ve achieved. I’ll be happy to participate again. “

About Evlilikmerkezi.com: Evlilikmerkezi.com, Turkey’s first and only scientific marriage website. Evlilikmerkezi.com online in June of 2009 years, since 1996 idefix.com, siberalem.com itiraf.com and many successful projects such as the signature on the internet who are located within the EBI. Evlilikmerkezi.com ‘s core mission, internet personal life, respectful, elegant and secure platform, over 18, married to a single person criteria and character by bringing together, the social environment, an alternative possibility is to provide. Evlilikmerkezi.com of marriage counselors, psychiatrists and psychotherapists marriage expert views on, experiences with and analysis of information technology has been created by bringing together. Evlilikmerkezi.com, comprehensive, and the product of years of scientific study, the Intelligent Matching System (AES) is based on. Pair wise to take advantage of this system is over 18, married and single, to have faith. Evlilikmerkezi.com become a member of the person who, after answering 84 questions in Character Analysis Report can have it for free through the site. Evlilikmerkezi.com be a member of Intelligent Matching System for people who are starting to work every day to members of a special page on the report and determine the character analysis matches the preferences of candidates are presented. Total of 400,000 members who have reached the evlilikmerkezi.com’s also a standard (free) and Principal (paid) to have two types of membership. System after being a member you can post an unlimited, psychotherapists can take advantage of online relationship counseling services and all services offered to Principal Members are required to take advantage of.

About EBI: EBI, Canan Çelebioğlu in 1996 and founded by Mehmet Budak, web-based e-commerce and social networking environment by developing and disseminating information aimed at producing a company. EBI idefix.com in 1999 under the first, published in 2000, entered into siberalem.com and itiraf.com. Which continues to grow and evolve each year EBI, lafcambazi.com in 2007, and in 2009 the evlilikmerkezi.com tlinkpara.com ‘s life was spent.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

22 yorumlar

 1. Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez! E. E. Cummings

 2. “Vatandaş! Yanlış bilgi felaket kaynağıdır. Her işin evvela hakikatini ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap.” Korgeneral Kazım Karabekir

 3. Uyku sorununun bu yöntemle ilaçlar kullanılmadan çözelebilmesi gerçekten harika.

 4. göz bozukluğu genetik bizde.ben alıştım ama 1.sınıfa giden yeğenim hiç sevmiyor gözlük kullanmayı.bu frekansların yaş sınırı var mı acaba

 5. Dünyada birçok yetenekli kişi, küçük bir cesaret sahibi olamadıkları için silinip gitmişlerdir. Sydney Smith

 6. Ne denli çoksan, o denli fazlasına sahip olursun ve sahip olmanın başka yolu yoktur. Dreamer

 7. Pek çok iyi çalışma birazcık daha yapılmadığı için boşa gitmiştir. E. M. Harriman

 8. Denedim ve gerçekten sırt ağırımdan kurtuldum teşekürler vajina nedir

 9. mutlu bir evlilik için faydalı olacaktır diye düşünüyorum.. yaşlanma karşıtı kremler

 10. etkili bir sistem. Türkiye’ye hayırlı olsun. ruh

 11. Her insanın geçmişte yaşadiği birtakım olumsuz olaylar,hatıralar vardır. Bunlar insan hayatının bütününü etkiler. Bu durumun önüne geçmek için bu telkin dinlenilmelidir. kendine güvenmek

 12. Ruh eşini çekin ürünü ise hayat arkadaşınızla ilgli bir telkin. kişisel dönüşüm

 13. migren eşimin büyük derdi. bu cd ile kurtulursa hepimiz rahatlarız. beyin kontrolü nasıl yapılır

 14. 2 ayrı telkın aynı zamanda dınlenebılır mı acaba,yoksa bırının bıtip başkasına sonra mı başlamamız lazım. arapça klavye

 15. sınav stresi bir yandan çocuğa bakmak bir yandan kendime ayıracak vaktim olmuyor ve öfkemi kontrol edemiyorum bu cd bana göre arzulu sevişme

 16. Genç Mühendislere Kişisel Gelişim Semineri çince öğren

 17. KAMELYA TOYGUN

  üniversite hayatıma faydası olacakmı yunanca ögrenmek

 18. ÜZÜM DİLDE

  ben 21 günde sanatsal yet..geliştirin ve dışa dönük kişilik bpt cd sini almak istiyorum ancak internetten bulamııorum nasıl ulaşabilirim yardım ederseniz sevinirm mp asi

 19. Kendinizi hangi telkinler ile daha pozitif istediğiniz şeye yakın hisedeceğinizi görmek için bu cd.ler tam bir yol gösterici.. italyanca şarkılar

 20. Herhangi bir spor aktivitesi anında dinlenebilir mi? çekmek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂