Cumartesi , Şubat 27 2021

BEBEKLERİN KALBİNİ YORAN HASTALIKLAR

Tüm dünyada yaklaşık bin canlı doğumdan 5-6’sı doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Türkiye’de kapsamlı bir araştırma yapılmamış olsa da, her 100 doğumdan birinde doğumsal kalp hastalığı bulunduğu tahmin ediliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Sarıoğlu, Türkiye’de bir yılda dünyaya gelen bebek sayısının fazlalığı nedeniyle, 100 doğumdan birinde kalp anomalisi bulunmasının ciddi bir oran olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Ayşe Sarıoğlu, anne karnındaki bebekte hangi anomalilerin olabileceği hakkında şu bilgileri verdi:

– En sık görülen anomalilerin başında, kalpte ve kalpten çıkan damarlarda olan doğuştan anormallikler geliyor.
– Kalp dört odacıklı bir organdır. Bu odacıklar arasında bölmeler vardır. Bu bölmelerde delikler olabilir. Biz bu deliklere VSD ve ASD adını veriyoruz.
– Kalpten çıkan damarlarla ilgili anomaliler de vardır. Damarlardan birisi olmayabilir. Damarlar ince veya dar olabilir, damarların çıkışı ters olabilir (transpozisyon). Bu anomali de sık görülmektedir. Damarların her ikisi sağ karıncıktan çıkabilir.
– Kalp kulakçıkları ve karıncıkları arasında kapaklar var, bunlarla ilgili sorunlar görülebilir. Bebekte doğuştan kalp kapağı olmayabilir.
– Kapaklarda darlık yetersizlik olabilir.
– Kapaktan geriye kan kaçırma olabilir.
– Karıncıklar çok küçük olabilir.
– Karıncıklar hiç gelişmemiş olabilir.
– Kalpten çıkan damarlarda sorunlar olabilir.
– Damarın herhangi bir yerinde darlık oluşabilir.
– Akciğerlerden kalbe dönen damarlar yanlış yerlere dönebilir.

YÜZDE 90’ININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Kalpteki anormalliklerin yüzde 90’ının nedenini bilmediklerini, sadece yüzde 10’unun sebebinin bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Ayşe Sarıoğlu, bu yüzde 10’luk oranın içinde anne adaylarının hamilelik döneminden önce ve hamileliğin ilk aylarında yaptıkları yanlışların etkili olduğunu söyledi. Hamilelik sırasında gösterilecek özenin hamilelik öncesinde de gösterilmesinin önemine işaret eden Prof. Sarıoğlu, “Bu nedenle biz anne adaylarına hamileliklerini planlı bir şekilde gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Taşıdıkları birtakım risklerin önceden belirlenebilmesi amacıyla hekim kontrolünden geçmelerini istiyoruz” dedi.

BEBEKTE ANOMALİNİN BİLİNEN NEDENLERİ NELERDİR?

Ailede bulunan hastalıklar: Ailede kardeşlerden birinde annede, babada, teyzede, halada yani yakın akrabalarda doğumsal kalp hastalığı bulunması bu riski artırıyor.

Enfeksiyon geçirilmesi: Hamileliğin ilk 3 ayında anne adayında, döküntülü hastalık görülmesi de bu sorunlara yol açabiliyor. Viral enfeksiyonlar özellikle kızamıkçık olarak bilenen hastalık kalp anomalileri açısından büyük risk yaratıyor. Bu nedenle genç kızlarımızın kızamıkçık aşısıyla aşılanmasını istiyoruz.

Kromozom anomalileri: Bazı kromozom anomalileri örneğin Down sendromu tesbit edildiyse, Trizomi dediğimiz anomaliler varsa dikkatli olunmalı. Eğer bebeğin bağırsakları ve böbreklerinde doğuştan anomali varsa, anne karnında tespit edildiyse, bebeğin kalbinde de anomali olabiliyor.

Sigara ve alkol kullanımı: Bu da sorunlara neden oluyor, özellikle alkol kullanımı soruna yol açıyor. Sigara bebeğin gelişmesine de engel oluyor

İlaç kullanımı: Antibiyotikler, bazı ağrı kesiciler, sakinleştiriciler, epilepsi ilaçları, anfetamin ilaç grubu, akne ilaçları, tiroid ilaçlarının insülin ilaçlarının bebek üzerinde çok etkisi yok, ama tiroid ilaçları bazen bebekte hipotirodi (tiroid bezinin yetersiz çalışması) sorunun oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle diyabet ve tiroid hastalarının hamileliklerini planlı gerçekleştirmeleri, kadın doğum uzmanları ve dahiliye uzmanlarıyla görüşmeleri gerekiyor. Aynı şekilde kalp hastaları da bazı ilaçlar aldıkları için, bu kanı sulandırıcı ilaçların kullanımının da düzenlenmesi önem taşıyor.

Röntgene maruz kalmak: Röntgen ışınları bebeklere zarar veriyor.

ENGLİSH

5-6 from all over the world about one thousand live births with congenital heart disease comes to the world. Although extensive research has not been done in Turkey, one in every 100 births is estimated to have congenital heart disease. Lecturer Bakirkoy Acibadem Hospital Department of Pediatric Cardiology. Dr. Sarıoğlu Ayse, Turkey in one year due to high numbers of babies coming into the world, one in 100 births in the heart of the anomaly was noted as a significant proportion.

Prof. Dr. Ayse Sarıoğlu, which abnormalities in unborn babies could be given information about the following:

– The most common abnormality of the head, heart and heart resulting from congenital vascular abnormalities that are coming.
– Four-chambered heart is an organ. There are divisions between these chambers. There may be holes in this compartment. VSD and ASD, the name we give to these holes.
– From the heart anomalies are also related to the vessel. One of the vessels may not be. May be thin or narrow blood vessels, blood vessels can reverse output (transposition). These anomalies are also common. Vessels from both the right ventricle may occur.
– Heart atrium and ventricle are among the caps, these problems can be seen. Congenital heart valve may not be in the baby.
– Cover the stenosis may be insufficient.
– Cover back from the blood may be missed.
– Ventricle may be very small.
– Ventricle may not have developed at all.
– There may be problems in the arteries leaving the heart.
– Vascular stenosis can occur anywhere.
– Returning to the heart from the lungs to the blood vessels may return the wrong place.

CAUSE UNKNOWN, 90 percent of

90 percent did not know the cause of abnormalities in the heart, the only known cause of 10 percent expressed the Professor. Dr. Sarıoğlu Ayse, a 10 percent rate in the mothers before pregnancy and during the first months of pregnancy, they said it was the wrong effect. During pregnancy, the pregnancy prior to the show to display the essence points to the importance of the Professor. Sarıoğlu, “Therefore, we planned to pregnant mothers to encourage them to perform in a way. They carry some risks should be identified in advance in order to pass control to the physician, “he said.

BABY WHY ARE KNOWN of the Anomaly?

The illness in the family: siblings in the family in one of the mothers, fathers, the aunts, the congenital heart disease in close relatives still in the finding that this risk is increasing.

Of infection: the first 3 months of pregnancy, the mother, the rash of illness that can cause problems. Viral infections, especially rubella, even as the disease will pose a great risk for heart abnormalities. Therefore, our young girls want to be vaccinated with rubella vaccine.

Chromosome anomalies: Some chromosome abnormalities such as Down’s syndrome has been detected, if there are anomalies in trisomy also caution that we should. If the baby’s intestines and kidneys if the congenital anomaly, has been detected in the womb, the baby’s heart may also be anomalies.

Smoking and alcohol use: This is causing problems, especially alcohol use leads to problems. Smoking is interfering with your baby’s development in

Use of drugs: antibiotics, some pain relievers, sedatives, seizure medications, anfetamin drug group, acne medications, thyroid medications insulin medications baby on the lot had no effect, but the thyroid medication, sometimes the baby hipotirodi (thyroid gland, inadequate study) of the problem is causing. Therefore, diabetes and thyroid patients to realize the planned pregnancies, gynecology and internal medicine specialists have interviews with experts. In the same way that heart patients taking certain drugs, as they also held that the use of drugs, blood thinners is important.

Exposure to X-rays: X-rays harmful to infants.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

13 yorumlar

  1. Senin hayatın, başkalarının hayatını iyi hale getirerek daha iyi hale gelecektir. Will Smith

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂