Perşembe , Temmuz 29 2021

BEBEKLERDE AMİP HASTALIĞI

Image and video hosting by TinyPic

Bebeklerde Amip Neden Olur

Bebeklerde amip neden olur diye merak edenler makalemizi okuyabilir daha fazlası için sitemizi takip edebilirsiniz.

Amip de tekhücreli bir bağırsak asala­ğıdır. Sitoplazma uzantıları olan yalancı ayaklan sayesinde hareket edebilen ya da kistle sanlı iki biçimi vardır. Amipler geniş bir grup oluşturur. Ama içlerinden yalnız Entamoeba histolytica adlı türün insan bağırsağında hastalığa yol açtığı bilinmektedir. Bu amip insa­na, kist biçiminde ağızdan alınmasıyla bulaşır. İkiye bölünerek çoğalır. Hiçbir belirti vermeyebilir. Ama bazen akut amipli dizanteriye kadar varan ağır has­talıklara neden olur. Kalınbağırsak duvarında mukozanın epitel hücreleri ara­sına yalancı ayaklarını sokarak bu hüc­relerin yıkıma uğramasına ve ülserler oluşmasına yol açar. Kan dolaşımı yo­luyla başta karaciğer olmak üzere çeşit­li organlarda apseler oluşturabilir. Şid­detli karın ağrısı ve kanlı ishal, verdiği tipik belirtilerdir. Tanı dışkıda amiple­rin saptanmasıyla konur.

AMİPÜ DİZANTERİ-ENTAMOEBİAZÎS HİS-TOLİTİKA-AMÖBYAZtAmöbyaz dünyanın her yöresinde görülebilen, belirti vermeyen taşıyıcılıktan, amipli dizanteriye dek çeşitli derecelerde bağırsak belirtilerine bazen de çeşitli organ ve dokularda amip apselerine yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın etkeni olan “Entamoeba histolitika”, insanda hastalık yaptığı kesinlikle ortaya konmuş, tek “Amip” denilen asalak grubuna ait tek hücreli bir canlıdır. Sindirim sistemi yolundan alman amiplerin kistlerinden çıkan genç amipler bağırsak boşluğunda herhangi bir belirtiye yol açmadan yaşayabilirler. Amipli dizanterinin oluşmasında ilk aşama, etkenin bağırsak duvarında ülserlere yol açmasıdır. Daha sonra bu yaralar genişler ve derinleşir. Amipler bağırsaklardan kana, oradan da diğer organlara yayılarak bağırsak dışı amip hastalıklarına yol açabilirler. Hastalığın belirtileri bağırsak ya da bağırsak dışı amip hastalığı olmak üzere iki ayrı grupta toplanabilir.

Bağırsaklarda gelişen amip hastalığında çoğunlukla bir ay süren kuluçka dönemi, çok daha kısa ya da uzun olabilir. Bulaşma % 90 vakada belirti vermez. Bazı vakalarda zaman zaman karın ağrısı, günde birkaç kez mukuslu kanlı ve kokulu dışkı çıkarma ve ishaller, arada kabızlık gibi yakınmalar gelişir. Ani gelişen amipli dizanteri hastalıklarında karında kimi zaman kramp

biçiminde ağrı, ıkınma, sık ve çok sayıda ancak az miktarda dışkılama, vücudun sıvı kaybetmesi ve zayıflama gibi belirtiler görülebilir. Bu gibi durumlarda bağırsaklarda kanama ve delinme de olabilir.

Bağırsak dışı amip hastalığı, sıklıkla belirti gösteren ya da gösteremeyen Bağırsak amip hastalığı sonucu gelişir. Bağırsak dışı amip hastalığı en sık karaciğerin sağ bölümünde görülür. Bu gibi durumlarda düzensiz ateş yükselmeleri, terleme, kilo kaybı, karaciğerde büyüme ve ağrı, sağ omuza doğru yayılan ağrı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bağırsak dışı amip hastalığına 40-60 yaşlarındaki erkeklerde daha sık rastlanır. Karaciğer amip hastalığında,, etkene bağlı olarak, bu organda “Amip apsesi ” denilen bir apse gelişir. Karaciğerde amip apsesi gelişmiş vakaların % 10-20’sinde diyafragma yoluyla akciğer zarına ve akciğere yayılma görülür. Bu gibi durumlarda akciğer zarı boşluğunda [plevra boşluğu) sıvı toplanması ateş, öksürük, göğüste ağrı gibi belirtiler gelişir. Bazen karaciğerde amip apsesi gelişmez ve akciğerler doğrudan doğruya kanla taşman amiplerden etkilenerek, akciğer amip apsesine ortam hazırlarlar. Bağırsak dışı amip hastalığı beyin, kalp zarı, periton, dalak, deri ve üreme organlarında da gelişebilir. Beyinde gelişen amip apseleri kısa sürede ölüme yol açabilir. Bağırsak amöbiyazmda hastaların çıkardığı dışkıların mikroskopla incelenmesinde amiplerin görülmesiyle kesin teşhise varılabilir. Hastalığın yayılmasında ve bulaşmasında tek kaynak insandır. Etkeni bağırsaklarında taşıyan hastaların dışkılarından çeşitli besin maddelerine ulaşan amip kistleri, bu besin maddelerini yiyen kimselere ulaşır. İnsan dışkısının gübre olarak kullanılmamasının suların lağımlarla kirletilmemesinin, sineklere karşı etkili bir savaş verilmesinin hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli etkisi vardır. Amipi bağırsaklarında taşımasına karşın hastalanmayan taşıyıcıların da saptanıp etkili bir tedaviye alınmaları, bulaşmaların önlenmesi bakımından büyük değer taşır. Hastalığın tedavisinde çeşitli İlaçlardan yararlanılmaktadır . ‘ ‘Emerin”, “Emetin-Bizmut-İyodür” (E.B.İ.), “Diiyodohidroksikin” , “İyodoklorohid-roksikin” , “Glikobiarsol”, “Karbarsom” adlı ilaçlar yalnız bağırsak boşluğundaki “Emetin”, “Dehidroemetin”, “Klorhidrat” da bağırsak duvarı ve dokulardaki, “Klorokindifosfat” ise daha çok karaciğerdeki amipe etkili olan ilaçlardır. Her türlü organda yerleşen amiplere karşı etkili tek ilaç durumundaki “Metronidazol”, farelerde kansere yol açmaktadır. İnsanlarda böyle bir etki kesinlikle ortaya konulmamıştır. Ancak bu ilacın yalnız önemli vakalarda kullanılması daha doğru bir davranış olur. Amipli dizanteri hastalarının yatak istirahatine alınmaları karbonhidrat, sıvı, protein ve vitaminden zengin bir beslenme rejimi uygulamaları gerekir.

Amipin Özellikleri

Hasta, amipin bulaşıcı formunu (4 çekirdekli kist) ağız yoluyla alır. ince barsaklarda kist çatlar ve ortaya 4 tane amipçik çıkar. Bunlar da ikiye bölünerek 8 amipçik oluşur. Daha sonra kalın barsağa geçerek, hastalık yapıcı form olan trofozoid şekline dönüşürler ve olgunlaşırlar. Burada su kaybına uğrayan amip, tekrar 4 çekirdekli kist formuna dönüşür ve dışkı ile atılır. Dolayısı ile taşıyıcı olanların dışkısında bu kistler bulunur. Kistler toprak ve suda canlı kalabilirler.

Amipler kalın barsağa yerleşerek yaralar oluştururlar. Kalın barsağın herhangi bir yerine yerleşebilirler, ancak kan akımının az olduğu yerleri tercih ederler. Acak kalın barsağa yerleşen her amip hastalık yapmaz.

Belirti ve Bulgular

Kuluçka süresi 4-5 günle 1-4 ay arasında olabilir. Su ile bulaşmış olan amipler daha şiddetli hastalık yapar. İştah azlığı, kilo kaybı, kusma ve kanlı ishal ile seyreder. Bazen hiç bir belirti gözlenmez.

Kalın barsakta delinme nadiren olur. Ancak genelde kalın barsakta kitleler (ameboma) meydana getirirler.

Hastalık oluşumu genelde vücut direncinin düşmesi ile ortaya çıkar, ileri derecedeki hastalarda amip kana karışarak yayılır ve karaciğer, dalak, akciğer, beyin, deri ve idrar yollarında abseler yaparlar.

Karaciğer tutulduğunda (hepatik amibiazis) ateş, terleme, karaciğerde hassasiyet ve karaciğer büyümesi görülür. 2-3 haftada tüm karaciğer tutulur.

Teşhis

Erken tanı önemlidir. Laboratuvar tetkikinde taze dışkı kullanılır. Dışkıda ayakımsı uzantıları ile hareket eden amipler görülür. Dışkıdaki Charcot-Leyden kristalleri tanı koydurucu bir özelliktir.

Taşıyıcılarda 2 çekirdekli kist, hastalarda 4 çekirdekli kist görülür.

Ayrıca tutulan organa özgü tetkikler (röntgen, sintigrafi, ultrason gibi) gerekebilir.

Tedavi ve Korunma

Tedavide metranidazol ve terasiklin grubu ilaçlar kullanılır. Genelde 10 günlük tedavi yeterlidir.

Hastalıktan korunmak için temizlik, içme sularının 50 derecenin üzerine kadar ısıtılması yarar sağlar. Mide asidi kistlere etkisizdir.

Dünya Sağlık Örgütü nün amipli dizanteri ve benzer hastalıklardan korunmak için 10 altın önerisi:

1) yiyecekleri alırken güvenilir yerleri tercih edin

2) yiyecekleri tam olarak pişirin, az pişmiş yemeyin

3) pişirdiğiniz yemekleri bekletmeden yiyin

4) yiyecekleri saklarken aşırı özen gösterin

5) buzdolabından çıkardığınız yemekleri kaynayana kadar ısıtın

6) pişmiş ve pişmemiş yiyecekleri hiç bir zaman karıştırarak yemeyin

7) ellerinizi tekrar tekrar yıkayın

8) mutfağınızın temizliği konusunda son derece titiz olun

9) yiyeceklerinizi tüm hayvanlardan (sinek, fare, böcek…) koruyun

10) kesinlikle güvenilir su kullanın

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

 1. Cesaret hiç korkmamak değil, korkuya rağmen bir şeyler yapabilmektir. Napolyon Hill

 2. canımı en çok sıkan sorunlardan birisi. kesinlikle deneyeceğim

 3. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Herakleitos

 4. Zaman geri alınamaz bir biçimde uçup gidiyor. (Fugit İrreparabile Tempus) Virgilius

 5. iş arkadaşım için ürünü önereceğim!

 6. “Utanma-arlanma-haya etme” aslında yerine göre hoş bir haldir. Lakin heryerde utangaç veya çekingen olmak iyi de birşey değil. Size hem bir örnek vermek istiyorum: Bir bayan arkadaşım var. Birgün bir iş görüşmesine birlikte gitmiştik. İşveren, kıza sorular soruyordu… Çekingenliğinden dolayı, çoğuna yanıt vermiyordu kız yaw, öylece bakıyordu zavallım. Gören de, öylesine çay içmeye gelmiş sanırdı. İnanın çoğuna ben cevap vermiştim. (Bu tür durumlarda hiç hoş ve faydalı olmuyor işte. Biraz girişken ve dinç olmalı insan…)

 7. MECNUN CELİLE

  Hayattan sıkılanlar alsınlar da biraz gevşesinler… baştan çıkarma

 8. Sonra ilerde bir sorun olmaz heralde teşeküürler çek nedir

 9. konsantre olmak için ok çabalıyorum ama malesef olmuyor telkin cd

 10. Diksiyon ve Kişisel Gelişim için Özgür Aksuna – https://t.co/XxrhMQGw hollandaca turkce ceviri

 11. ama hal ve hareketlerin kanıtlama tekniğine çokça yardımı oluyorr kişisel gelişim kitaplarına borçluyum boşuna almıyordum onları okuyordum vajina nedir

 12. Normalde kişisel gelişim kitaplarını sevmem de okumam da ama elimde kardeş kıskançlıgina ilişkin bi kitap var güzel Elifi daha iyi anlıyorum korece kelimeler ve anlamları

 13. Sonuçda 21 gün bir cd’ye kanalize olmak adına birini seçmeliyim.. hintçe öğreniyorum

 14. Yıllardır İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Bir çok kursa gittim; ama kendimi İngilizce öğrenmenin çok zor olduğuna inandırdığım bir türlü başaramıyorum. Subliminal teknikle bu engellemelerden kurtulup daha istekli ve odaklanmış bir şekilde dersimi çalışacağıma inanıyorum. penis vajinaya girişi

 15. ilk başta insan şüpheyle yaklaşıyor ancak işe yaradığını gördüğünde inanılmaz bi mutluluk duyuyor.herkese tavsiye ederim.kesinlikle çok etkili hemen mp

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂