Pazar , Ağustos 30 2020

BEBEK CUK CUK SESİ ÇIKARIYORSA, İYİ EMEMİYORDUR!

Uluslararası sertifikalı bir emzirme danışmanı olan ABD’li Lisa Marasco, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 9-10 Nisan’da düzenlenen “2010’da Anne Sütü ve Emzirmeye Dair Neler Biliyoruz- Bilimsel Bir Bakışla”  Sempozyumu’na katılmak üzere Türkiye’ye geldi. 2009’da yayınlanan ‘Sütünüzü Nasıl Artırabilirsiniz?’ adını taşıyan ve annelere verimli emzirme konusunda referans olan kitabın yazarı olana Lisa Marasco, birikimlerini Türk anneleriyle paylaştı.

Bebek sağlığıyla ilgili uzmanlara, ebelere ve hemşirelere de emzirmenin inceliklerini ve başarılı emzirmenin püf noktalarını anlatan Lisa Marasco, “Eğer bebek çok fazla cuk cuk sesi çıkartıyorsa bu iyi değil, bu bebeğin annesinin memesini iyi ememediğini gösteriyor. Ayrıca memelerin kocaman olması da annenin sütünün bol olduğunu göstermiyor” dedi.

Bazen bebeklerin damaklarındaki gizli yarıklardan ya da dil kökü bağlarından kaynaklanan sorunlarla memeyi iyi kavrayamadıklarını, bu durumun da çok fazla çıkartılan ‘cuk cuk’ sesleri arasında kaybolduğunu anlatan Marasco ve konusunda diğer uzman konuşmacılar konferansta şu ilginç bilgileri verdiler:

 Annenin gençlik döneminden itibaren obezite sorunu varsa, bu durum süt üretimini olumsuz etkiliyor.
 Çok uzun süren stresli dönemler, vakumlu ya da kaşıklı (forsepsli) doğum, acil sezaryenler emzirmeyi olumsuz etkiliyor.
 Aşırı ödem sütün memelerden zor salgılanmasına neden oluyor. Ödemli annelerde süt 2-3 gün gecikerek geliyor, ödem azaldıkça süt artıyor. Ödemi söktürmek için annelerin salatalık, karpuz, lahana yemesi öneriliyor.
 Annenin yumurtalığında çok fazla kist olması, testeron oranını artırıyor. Bu durumda 2-3 hafta sonra süt gelebiliyor. Kistlerden kurtulmanın yolu ise doğum.
 Bazen plasenta rahim kaslarına yapışıyor, geç atılıyor ve çok fazla kanamaya neden olabiliyor. Plasenta içerde kalırsa süt üretimi etkilenebiliyor.
 Anne önceki bebeğini sezaryen ile dünyaya getirmişse, 35 yaş üzerindeyse, çoklu gebelik varsa, süt üretimi gecikiyor.
 Çok fazla nane yemek, nane çayı ve sigara içmek sütü azaltıyor.
 Nezlede kullanılan bazı ilaçlar süt üretim hormonu olan prolaktini ve dolayısıyla sütün üretimini azaltıyor.
 ‘Çok fazla su içersem sütüm bol olur’ anlayışı doğru değil. Aşırı su içme çok süt üretileceği anlamına gelmiyor.  Emziren anne susadıkça içmeli.
 Eğer dil bağı sorunu nedeniyle bebek ememiyorsa bu bağın kesilmesi bebeğin annesinin sütünü daha iyi almasını sağlıyor. Ancak bu bağın kesilme işleminin mutlaka, bir uzman tarafından yapılması gerekiyor.
 Süt veremeyen annelerin memeleri kontrol edilmeli. İki meme arasında 3 parmaktan fazla aralık varsa bu anatomik bir bozukluğun göstergesi olabileceği için bir risk faktörü.
 Gebelik sırasında memelerde damarların genişlemesi görülmeli.  Damarsız memeden süt gelmeyebilir.
 Meme çatlaklarının çok fazla olması, emzirme süresini azaltır.

DOĞAYI ÖRNEK ALMALIYIZ

Memeliler için emzirmenin doğal bir süreç olduğunu ve emzirme sürecinde de doğanın örnek alınması gerektiğini vurgulayan Acıbadem Maslak Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Gülnihal Şarman, şunları söyledi:

“Her memelinin sütü; kendi yapısına, yaşam tarzına, büyüme hızına göre özel olarak oluşuyor ve sunuluyor. Örneğin maymun yavrularının, insan yavrusu gibi doğumdan hemen sonra hareket etme becerileri zayıf. Bu yüzden anneleri ‘çanta’ gibi yanlarında taşıyor ve sürekli bir tensel temas kuruyorlar. Bu yakınlığın doğal sonuçlarından biri de bebek istedikçe de emme şansının olması. İşte emziren anneler de, doğayı örnek almalı. Emzirmekten korkmak yerine, bebeklerimizi hareketlenip de uzaklaşana kadar taşımalı, tensel temas kurmalı ve onlar istedikçe emzirmeliyiz, bundan çekinmemeliyiz.”

DÜZENLİ EMZİRMEK BEBEK ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE YÜZDE 13 ETKİLİ

Toplantıda “Bebek Dostu” hastane uygulamasının annelere emzirme alışkanlığının kazandırılmasına yaptığı katkıları anlatan Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sema Özbaş, “Eskiden ilk 6 ay mutlaka ve sadece anne sütü verin diyorduk. Şimdi yine, bunu söylüyoruz ancak annelerin emzirmeyi en az 2 yaşına kadar sürdürmelerini istiyoruz. Çünkü sadece emzirmek bebek ölümlerinin önlenmesinde yüzde 13 oranında etkili.’ diye konuştu.

Dr. Sema Özbaş, bebek dostu hastane uygulamaları hakkında şu bilgileri verdi:

 İlk 6 ayda anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü karşılıyor.
 6-12 ayda yüzde 50’sini karşılıyor.
 Uzamış emzirme süresi, büyüme ve bilişsel işlevlere olumlu etki yapıyor, kronik hastalık ve şişmanlık riskini azaltıyor.
 Dört ayın üzerinde anne sütü alan bebeklerin, ergenlik dönemindeki obeziteden kurtulduğunu bilimsel araştırma verileri ortaya koyuyor.
 Bebek Dostu Hastaneler girişimini, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF başlattı. Dünyada 150 ülkede 20 bine yakın Bebek Dostu sağlık kuruluşu var.
 Türkiye’de 81 ilde il eğitim ekipleri var. Türkiye’de  2009 yılı verilerine göre 725 Bebek Dostu Hastane var.
 Ülkemizde 77 bebek dostu il var. Sadece Ağrı, Batman, Iğdır ve Şırnak Bebek Dostu il değiller. Bu yıl içinde olacaklar.
 Türkiye’de ilk 6 ay anne sütü rakamları bu yıl yüzde 41,6’ya ulaştı. Türkiye iyi durumda. Gelmek istediğimiz yere gelmedik, daha çok çalışmamız gerekiyor. Bebek ölümlerini düşürmeyi amaçladığımızdan anne sütü çok önemli.
 2009 yılı için bebek ölüm hızını 13,1 hesaplıyoruz. 2013 yılında binde 12’nin de altına inmeyi hedefliyoruz.

ENGLİSH

Internationally certified lactation consultant with American Lisa Marasco, Acibadem Maslak Hospital, 9-10 April, the “2010 Mother’s Milk, and Breastfeeding about what we know-scientific one perspective” Symposium to Turkey to come. Published in 2009, ‘How can you improve your milk? “With the name and efficiently to the mothers about breast feeding as a reference until the book’s author Lisa Marasco, shared experience and knowledge of Turkish parents.

Baby about health professionals, midwives and nurses in breastfeeding subtle and successful breastfeeding tips explaining Lisa Marasco, “If the baby so much how convenient how convenient sound it makes is not that good, the baby’s mother’s breast absorption failed shows. The mother’s breast milk is also a big show of plenty that do not, “he said.

Sometimes the babies’ palates in the hidden cracks or base of the tongue ties stemming from problems with breast insight they can not, this situation is also very much imposed ‘how convenient how convenient’ voices lost in the telling of Marasco and subject to other expert speakers at the conference following interesting information said:

 mother’s youth obesity problem, if the period since, as this will adversely affect milk production.
 very long periods of stress, vacuum or with a spoon (with forceps), birth, breastfeeding will adversely affect the emergency cesarean section.
 Excessive edema in breast milk secretion causes is difficult. 2-3 days late mother’s milk comes in edema, swelling decreases, milk is rising. Edema of the mother to dismantle cucumber, watermelon, cabbage eating is recommended.
 mother’s ovaries have too many cysts, testeron rate increases. In this case can come 2-3 weeks after the milk. The way to get rid of the birth of cysts.
 Sometimes the placenta is attached to the uterine muscle, is taken late and too much can cause bleeding. If the placenta remained inside for milk production can be affected.
 If the mother before birth to babies by cesarean section, above the age of 35, if there is multiple pregnancy, milk production is delayed.
 eating too much mint, mint tea and smoking reduces milk.
 Some drugs used in cold milk production, the hormone prolactin, and thus reduces the production of milk.
 ‘I’m too much water I’ll have plenty of milk’ understanding is not correct. Be produced excessive drinking milk does not mean much. Nursing mothers should drink as the thirsty.
 If the bond issue because of the language of this bond to cut the baby can not suck the baby’s mother’s milk makes a better buy. However, this process must be cut off ties, needs to be done by an expert.
 breast milk of mothers must be controlled and not given. 3 fingers gap between the two breasts if you have more than one anatomical abnormalities that may be indicative of a risk factor.
 breast during pregnancy should be seen in the widening of blood vessels. Damarsız not come from the breast milk.
 breast is too much of cracks, reducing the duration of breastfeeding.

You have to BUY CASE NATURE

For mammals, it is a natural process of breastfeeding and lactation in the process should also highlight the exemplary nature of the Acibadem Hospital neonatal specialist Dr. Maslak. Gülnihal winding, said:

“Each mammal’s milk, their structure, life style, as growth occurs and according to the special offers. Example of the monkey babies, human babies immediately after birth, such as poor acting skills. This is why the mothers ‘case as’ a sensual and constant contact with them they carry. The natural result of this closeness to the baby as well as the chance to be absorbing. Breastfeeding mothers at work, too, should take the example of nature. Rather than be afraid to breastfeed our babies, and the movement should move away until, sensual contact as they want and should have to breastfeed, it should not hesitate. “

REGULAR Breastfeeding and PREVENT BABY DEATH in 13 EFFECTIVE PERCENTAGE

At the meeting, “Baby Friendly” hospital nursing practice for mothers to be acquiring the habit of describing the contribution of the Maternal and Child Health Ministry Deputy Director General of Health Dr. Özbaş skies, “In the past, and certainly the first 6 months were exclusively breastfed as well give it. Now again, I would say that, but for mothers to breastfeed for at least 2 years until we want to continue. To breastfeed because only 13 percent effective in preventing infant mortality. “He said.

Dr. Özbaş skies, baby-friendly hospital practices gave the following information:

 The first 6 months, 100 percent of breast milk meets all the needs of the baby.
 meets 50 percent of 6-12 months.
 Prolonged breastfeeding duration, makes a positive impact on growth and cognitive function, reduces the risk of chronic diseases and obesity.
 over four months breastfed infants, adolescent obesity has survived scientific research data reveals.
 Baby Friendly Hospitals initiative, the World Health Organization and UNICEF launched. Close to 20 thousand people in 150 countries worldwide Baby Friendly health care facilities are available.
 provincial training teams in 81 provinces in Turkey there. In Turkey, according to data from the year 2009 has 725 Baby-Friendly Hospital.
 In our country there are 77 baby-friendly city. Only pain, Batman, Igdir and Sirnak provinces are not baby-friendly. Will this year.
 Turkey for the first 6 months of breastfeeding figures 41.6 percent this year ‘or reached. Turkey is in good condition. We did not come to where we want to come, we need to work harder. We aim to reduce infant mortality in mother’s milk is very important.
 In 2009, 13.1 for infant mortality rate are calculated.
Per thousand in 2013 to below 12’nin are aiming at.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

15 yorumlar

  1. Hiçbir şey, tamamlanmamış bir görevi sürdürmeye çalışmak kadar zor ve yorucu değildir. William James

  2. Gel ! gene gel, gene Ne olursan ol, İster kafir ol, İster ateşe tap, ister puta, İster yüz kere bozmuş ol tövbeni, Umutsuzluk kapısı değil bu kapı, Nasılsan öyle gel. (Come! come, whoever you may be, Whether a heaten, an idolater, fire worshipper, Or a denier hundred oats, come! This is a not the door of despair, Come as you are…!) Mevlana Celaleddin-i Rumi

  3. YOU WERE BORN AN ORIGINAL. DON’T DIE A COPY. John Mason

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂