AURA’NIZ SİZİ ELE VERİYOR, AURA’NIZI ÖLÇTÜRÜN!

Yepyeni ortamlara girip farklı kişilerle tanıştığımızda kendimizi bazılarına yakın bazılarına uzak hissederiz.

Hislerimize göre genelde ‘Negatif elektrik alıyorum’ ya da tam tersi durumlar için ‘Seninle yıllardır tanışıyormuş gibi hissediyorum’ cümlelerini sarf ederiz. İşte bu bahsettiğimiz elektrik aslında aura.

Cosmopolitan / Özge ZEKİ

Kişisel gelişim konusunda sayısız seminere katılan kuantum yaşam koçu Şebnem Orhun, “Aura farkında olmadan çevrenize yaydığınız enerjidir” diyor. İş, aşk ve genel olarak hayatta mutluluğun sırrı kendimizi dengelemekten geçiyor.

İşte bu noktada da auramızın ölçümlenmesi ve sonucuna göre kendimizi düzeltmemiz oldukça önem kazanıyor.

Aura ölçümleme cihazının çalışma sistemini Verde Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü kişisel gelişim sorumlusu Şebnem Orhun’la konuştuk.

Aura nedir?
İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Bu alanın birçok önemli fonksiyonu vardır. Kişinin aura’sı onun görünmeyen dış enerji bedenidir.

Aynı zamanda vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi görür. Aura’mızın güçlü ve sağlıklı olması hem fiziksel hem de ruhsal ve duygusal sağlığımız açısından da çok önemlidir.

Aura’mız ne kadar genişse yaydığımız enerji ve çevremizde etkilediğimiz alan da o kadar büyük olur.

Aura’nın ölçümlendiği sistem AVS (Aura Video Station) nasıl çalışıyor?

AVS Aura Video Station aracılığı ile fiziksel ve psikolojik travmaların, kişilerin elektromanyetik enerji alanında yarattığı etkiler gözlemlenebiliyor.

Nasıl insan kalbinin Verde Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü kişisel gelişim sorumlusu Şebnem Orhun’la konuştuk.

Amaç nedir?

AVS (Aura Video Station) ile karakter, sağlık, aşk, kariyer, bilgi, genel hobiler gibi konular analiz edilebiliyor. Sonrasında yaşam çları kişilerin hayatlarına yön vermelerine yardımcı oluyor.

Peki fiyatlar ne kadar?

AVS ile fotoğraf çekimi 50 TL, aura analizi ise 150 TL, analizin yorumlanması bir saati buluyor. Sonrasında istenirse yaşam koçluğu hizmeti alınabilir.

Burada yapılan çalışma sonucunda kişi ciddi derecede kendisindeki değişimi gözlemler ve hayatına nasıl bir yön vereceği konusunda karar verebilir hale gelir.

Şansın kontrolünü kendisinden yana çevirme yetisini kazanır. Ortalama 5-6 seans sonrası ciddi ilerlemeler kaydedebiliyoruz.

ENGLISH

Different environments in and near some of the people we met a whole new feel to some far away.

According to our feeling generally ‘get down electricity’ or vice versa in case of ‘I feel like tanışıyormuş years’ statements would consumables. This is actually mentioned in the aura of electricity.

Cosmopolitan / Libby INTELLIGENT

Participated in numerous seminars on personal development life coach quantum Sebnem Orhun, “Aura radiate energy without being aware of your environment,” he says. Work, love and life in general going through the secret of happiness is compensating for ourselves.

At this point, and according to the results in the measurement of auramızın gains considerable importance to fix ourselves.

Aura Verde metering device operating system responsible for personal development Personal Development and Healthy Living Institute Sebnem Orhun’la talked.

What is Aura?
Electromagnetic field surrounding the body of people called the aura. This area has many important functions. Aura’sı unseen person outside of his body of energy.

At the same time acts as a shield wrapped around the body. Aura’mızın to be strong and healthy both physically and in terms of mental and emotional health is very important.

How much wider energy and our environment have affected yaydığımız Aura’mız the larger the area.

How does it work?

Aura Video Station via AVS physical and psychological trauma, the effects can be observed in the field of electromagnetic energy of people.

How the human heart Verde responsible for personal development Personal Development and Healthy Living Institute Sebnem Orhun’la talked.

What is the purpose?

AVS (Aura Video Station) with the character, health, love, career, knowledge, general topics like hobbies can be analyzed. Then life is helping Clark to submit their lives direction.

So how much prices?

AVS photo shoot with $ 50, and 150 £ aura analysis, analysis, interpretation of the finding of a clock. Then life coaching service is available if desired.

Here, as a result of the study observations and other serious life change in itself can decide on how to give a direction becomes.

Since the ability to flip him the chance to win control. The average after 5-6 sessions kaydedebiliyoruz serious progress.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

22 yorumlar

  1. ‎The poorest man in the world is the man without a dream. The most frustrated man in the world is the man with a dream that never becomes reality. Myles Munroe

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by