Cumartesi , Şubat 27 2021

ANJİYOYU EL BİLEĞİNDEN OLUN HAYATTAN UZAKLAŞMAYIN!

Kalp ve damar hastalıklarının belirlenmesinde büyük önem taşıyan anjiyo, el bileğinden gerçekleştirilen uygulamayla hastalara büyük kolaylık sunuyor. Bu yöntemle anjiyo operasyonu giderek kolaylaşırken, hastaların hastaneye yatmasına gerek kalmıyor. Sadece 5-10 dakika süren bu işlem sonrasında anjiyo olan hastalar işlerine bile dönebiliyor. Kalple ilgili sorunların tedavisinde el bileği damarının kullanılmasının, işlem sonrasında istenmeyen komplikasyonların azalmasını sağladığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertan Ökmen 15 soruda el bileğinden anjiyo yöntemini anlattı.

1) Anjiyo kararı nasıl alınıyor?
Herkese anjiyo yapılması gerekmiyor. Bunun belli kriterler var.  Efor testi bozuk olan, ekokardiyografisinde sorun çıkan, göğüs ağrısı yaşayan hastalarda tüm bilgileri toplayıp anjiyo yapıp yapmayacağımıza karar veriyoruz. Daha sonra, yöntemler konusunda hastaya bilgi veriyoruz.

2) Hastalar anjiyo yöntemini belirlerken tereddüt yaşıyor mu?
Aslında hasta yöntemi belirleme konusunda değil, anjiyo yapılması ya da yapılmaması konusunda tereddüt yaşıyor.  Anjiyo binde 1’in altında hayati riski olan bir yöntemdir. Ortaya çıkabilecek riskler de genellikle anjiyoda giriş yeriyle ilgili oluyor.

3) Anjiyonun el bileğinden yapılmasının avantajları nelerdir?
Bilek damarı kasık damarının aksine cilt yüzeyine çok yakındır ve şişman hastalarda bile kolaylıkla girilebilir. Cilde yakınlık ve arkasındaki kemik doku aynı zamanda işlem sonrasında giriş deliğinin kapanmasında kolaylıkla kompresyon uygulanabiliyor. Kanama çok kolay kontrol altına alınabiliyor. Kasık damarı yolu yapılan stent girişimlerinde işlem esnasında yüksek dozda kanı sulandırıcı ilaçlar uygulanması nedeni ile işlemden hemen sonra damara girişi sağlayan kılıf çekilemez. Kılıfın çekilebilmesi için 4-6 saat bu ilaçların etkisinin geçmesi beklenir bu zaman zarfında hasta yatağında bacağını hareket ettirmeden yatmak zorundadır. 4-6 saat sonra kılıf çekilerek elle 15-20 dakika kompresyon ve sonrasında yine 4-6 saat kum torbası ile ağırlık konularak kanamanın durdurulması sağlanmaya çalışılır. Bu nedenle kasık damarı yolu ile tanısal koroner anjiyografi yapılan hasta 6 saat, balon ya da stent gibi tedavi edici girişim yapılan hasta ise yaklaşık 12 saat yatağında işlem yapılan bacağını hareket ettirmeden düz yatmak zorundadır. Ayağa kalkamaz, tuvalete gidemez. Bilek damarı yolu ile yapılan girişimlerde ise işlem sonrasında kılıf yüksek doz kanı sulandırıcı ilaçlara rağmen hemen çekilir. Hastaya bileklik benzeri bir materyal takılır ve bu bileklik iki saate yakın hastada takılı kalır, hastaneden çıkmadan önce de çıkarılarak bandaj yapılır.  Hasta ertesi gün bandajını çıkarabiliyor. Tabii ki hasta işlemden hemen sora ayağa kalkabilir, oturabilir, tuvalete gidebilir, hatta işlem yapılan elini kullanabilir yemeğini kendi yiyebilir. Koroner tanısal işlemlerden sonra 6 saat hastanede yatmak yerine 2.5-3 saatte taburcu olabilir.

4) Anjiyosunu el bileğinden yaptıran kişiler işe ne kadar sürede geri dönebilir?
Hasta isterse aynı gün işine dönebiliyor. Ancak bu anjiyo sonucuna göre belirleniyor. Eğer anjiyoda tedavi gerektirecek bir sonuç çıkarsa o zaman hastaya farklı davranılıyor.

5) İşlem nasıl yapılıyor?
Anjiyo yapılacak kişinin cilt altı uyuşturuluyor ve işlem lokal anestezi altında yapılıyor. Kesi çok küçük olduğu için hasta ağrı hissetmiyor.

6) İşlem sonrasında bilekte herhangi bir iz kalıyor mu?
El bileğinden anjiyo, üç mm’lik çok küçük bir kesiden yapılıyor. Yani üç veya dört toplu iğnenin başı kadar büyüklükte bir iz oluyor.

7) Komplikasyon olabiliyor mu?
Bilekten yapılan anjiyoda giriş yeriyle ilgili komplikasyon riski yüzde birin altında görülüyor. Yani neredeyse hiç yok! Anjiyodan sonra önemli olan giriş yerinin sıkıştırılmasıdır. Asıl işlem kataterin damar içine girmesi için açılan üç mm’lik deliğin kapanmasıdır. Giriş yerinden kaynaklanan sıkıntılar, bu deliğin iyi kapanamamasından oluşur. Kasıktan yapılan anjiyoda kullanılan damar, büyük bir damardır. Arkasında kemik dokular ve geride, kas ve yağ dokuları vardır. Özellikle kilolu kadınlarda yağdan dolayı iyi bir sıkışma sağlanır. El bileğinden yapılan anjiyoda, damarın altında kemik olduğu için anjiyo sonrasında kullanılan bileklik benzeri bir materyal sayesinde, kanama durdurulur ve deliğin kısa sürede kapanması sağlanır.

8) Başarı oranı nedir?
2007 yılından bu yana hem yurt dışından hem de yurt içinden bize başvuran yaklaşık 5 bin civarında hastaya koroner anjiyografi ve stent girişimini bu yöntemle başarı ile uyguladık. Halen Fransa, Japonya, Çin, Belçika, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkede standart olarak bu yöntem kullanılıyor.

9) Anjiyonun sonuçları ne zaman ortaya çıkıyor?
Sonuçlar anında ortaya çıkıyor. Çünkü işlem sırasında ne olduğunu hemen görüyoruz ve ne yapılması gerektiğine o anda karar veriyoruz.

10) Anjiyo yapılırken damar tıkanıklığı tespit edilirse ve stent takılması gerekiyorsa uygulama hemen mi yapılıyor?
Genellikle şöyle bir yol izliyoruz: Eğer bırakılamayacak kadar çok kritik bir darlık varsa, balon ve stentle açılmaya uygunsa; o zaman stentle açıp, tedavi ediyoruz. Örneğin; kalp krizi geçiren hastalara veya hiçbir şey olmamasına rağmen anjiyoda çok kritik olduğu görülen vakalara aynı anda stent takılabiliyor. Anjiyo yapar gibi aynı yöntemle, aynı yoldan, aynı gün ve aynı seansta yapılabiliyor. Eğer o kritik darlık kolayca açılmıyorsa öncesinde hazırlık yaparak, stent takmayı tercih ediyoruz. Aynı zamanda hastayla tedavi alternatiflerini de tartışabilecek zamanı buluyoruz.

11) Bu yöntemin uygulanamayacağı kişiler var mı?
Yapmayı istemediğimiz hasta grupları var. Bunlardan bir tanesi; diyalize giren hastalar… Bu hastaların kol damarı üzerinde hareket etmek sıkıntılı olabiliyor. Kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde de kol damarları önemli olduğundan uygulamamayı tercih ediyoruz. Ayrıca, herhangi bir kaza ya da yaralanma sonrasında, kolunda travma oluşanlara da el bileğinden anjiyo yapılamıyor.

12) Damar yapıları çok ince olan zayıf kişilere uygulama mümkün olabiliyor mu?
Hayır, yapılamayacak gruplardan biri de çok zayıf olan kişiler. İri vücutlu kişilerin damarları zayıf olanlara nazaran daha geniş oluyor. Çok ince yapıdaki kişilerin damarlarını elimizle kontrol ediyoruz, gerekirse ultrasonla bakıyoruz ve damarların işlem için uygun çapta olup olmadığına karar veriyoruz. Ancak kullandığımız kataterler çok ince. Bu nedenle damar yapılarının inceliği nedeniyle işlemi yapamadığımız hasta oranı sadece yüzde 1’dir.

13) Uygulamada ya da sonuçlarda kadın erkek arasında bir fark var mı?
Her iki cins arasında uygulama açısından bir fark yok. Tek fark, kadınların damarları erkeklere oranla daha ince. Ama bu farklılık da bize, zorluk sağlamıyor.

14) Bir kişiye birkaç defa el bileğinden anjiyo yapılabilir mi?
Elbette mümkün. Böyle bir durumda, bir önceki işlemin gerçekleştirildiği yerin, yarım santim üstünden girip, anjiyoyu oradan yapabiliyoruz. Böylelikle işlem hem biz, hem de hasta için daha da kolaylaşıyor. Bir diğer yöntem olarak, işlemi karşı taraftaki bileğe uygulayabiliyoruz. Birkaç defa anjiyo yaptığımız ve daha sonra balon stent taktığımız birçok hastamız var.

15) Kişi anjiyo sonrasında gündelik yaşamına nasıl adapte olunuyor?
Bu yöntemle hasta yürüyerek evine gidebiliyor. Hatta gündelik yaşamında kolunu zorlamadan istediği her şeyi yapabilir. Zorunlu olmadıkça banyo yapılmasını önermiyoruz. İşlem sonrasında özel olarak uygulanması gereken bir beslenme rejimi yok.

ENGLİSH

Heart and vascular diseases of great importance in determining the Angioma, wrists carried out with the application offers a great convenience to patients. With this method easily recovered gradually Angioma operation, hospitalization of patients do not have to. This process only takes 5-10 minutes after the Angioma patients can return to work, even to. In the treatment of heart-related problems of the use of wrist blood vessels, reduction of complications after the procedure provided in stating that unwanted Anadolu Medical Center Cardiology expert Assoc. Dr. 15 questions from the wrists Ertan Ökmen told Angioma method.

1) Angioma is how to get the decision?
Angioma should be made not to everyone. That there are certain criteria. Sighted effort test, the echocardiography problems, chest pain in patients having all the information we collect and Angioma decide whether or. Then, the methods are given information about the patient.

2) Patients are worried that when you set the Angioma method?
In fact, patients in determining the method and not or do not hesitate to make Angioma lives. Below 1 per thousand in the risk of life-Angioma which is a method. Risks that may arise regarding the access site is usually at Angioma.

3) Angioma What are the advantages of the consolidated at the wrists?
Wrist vein is very close to the groin vein contrast to the skin surface and easily even in obese patients can be entered. Proximity to the skin and bone tissue at the back entrance hole at the same time off after process can be easily applied compression. The bleeding can be controlled very easily. The path to the groin artery stenting in high doses during the initiative process in the implementation of blood thinner medications cause blood vessels immediately after the operation that gives access to the case can not be withdrawn. Case of 4-6 hours to withdraw these drugs are expected to take effect during this time patients have to lie in bed without moving the leg is. 4-6 hours after the sheath by pulling by hand for 15-20 minutes and then again from 4-6 hours compression with sandbag weights are placed to provide the bleeding stopped. Therefore, diagnostic coronary angiography via the groin artery patients, 6 hours, such as balloon or stent to treat the patient’s initiative process approximately 12 hours in bed without moving the leg has to lie flat. Can not stand up, can not go to the toilet. Vessel via the wrist in the initiative process after the case despite high doses of drugs to the blood thinners are withdrawn immediately. A similar material is mounted to the patient wristband and wristband will remain connected to two hours near the patient, hospital, and before leaving the bandages are removed. Patients can remove the bandage the next day. Of course, patients can be processed immediately stood up to ask, can sit, you can go to the bathroom, and even process can use the hands to eat their own food. Hospital after 6 hours of coronary diagnostic procedures instead of 2.5-3 hours may be discharged.

4) Angioma at the wrist to how long the people can return to work?
If the patient can return to work the same day. However, this is determined by the results of Angioma. If you draw a conclusion that may require Angioma treatment, then patients are treated differently.

5) How does transaction?
Angioma will be a person’s skin under local anesthesia and operations are under six match is made. For very small incision that does not feel pain patients.

6) After the procedure at the wrist Do any scars?
Angioma wrists from a three-millimeter cut is very small. So three or four the size of the head of the pin is a mark.

7) Do you have complications?
Wrist risk of complications related to the Angioma at the entrance can be seen under one percent. That is almost nil! Angioma after that is important is to compress input place. Catheter into the vein to the actual process of three-millimeter drop is to close the hole. Input over the problems caused by this hole well off occurs. Made from the groin vessels used in the Angioma, is a big vessel. And behind the back bone tissue, muscle and fat tissue are. Especially in overweight women, because fat provides a good jam. The Angioma wrists from the bone at the bottom of the vessel and then used for the Angioma wristband with a similar material, bleeding stops and closure of the hole is provided in a short time.

8) What is the success rate?
Since the year 2007 from both domestic and abroad, about 5 thousand patients who applied to us by coronary angiography and stenting were successfully performed with this method attempt. Currently, France, Japan, China, Belgium, Germany, Holland, this method is being used as a standard in many countries.

9) When the results of Angioma emerges?
Results immediately emerges. Because what happened during the operation, and we immediately see what should be done at that time we decide.

10) Angioma vein occlusion is determined and the stent is being done it needs to be installed application is made immediately?
We usually follow a path as follows: If to be left if there is a critical stenosis, balloon and stent to open up with appropriate, then open with stents, are treated. For example, patients with heart attack or anything although not seem to be very critical in the case of Angioma at the same time can be inserted stent. Angioma makes the same way as the same way, the same day and at the same session can be made. If it does not open critical stenosis easily done prior to the preparation, the stent would prefer to wear. At the same time with patients to discuss treatment alternatives also find the time.

11) Do you have people that this method can not be applied?
Patients are not willing to do. One of them, entering dialysis patients … These patients can be troublesome to act on the arm veins. Chronic renal failure in the arm veins is important that people prefer not to apply. Also, after any accident or injury, arm or wrist injuries occur to those who can not be made from the Angioma.

12) Vascular structures are too thin to poor people as possible Do you practice?
No, do not be too weak groups of people. Bodied people to those weaker than large vessels are wider. Very fine structure of the veins of people are checking with our hands, if necessary, ultrasound and blood vessels with a look at whether or not adequate for the scale we decide. However, we have a very fine catheter. Therefore, vascular structures due to the fineness of the proportion of patients unable to process is 1 percent.

13) in the application or there is a difference in the results between men and women do?
Among both sexes no difference in terms of application. The only difference is, women thinner veins than men. But this difference also shows us the difficulty is not providing.

14) a person can be done several times wrists from Angioma?
Course, possible. In such a case, where the previous transaction was carried out, in and over half an inch, the Angioma can go from there. Thus both processes, we also becomes easier for the patient. As another method, the process can apply to the wrist in the opposite side. Stent balloon, and then we Angioma a few times many patients have you wear.

15) How do people adapt to everyday life after the Angioma are in?
With this method, patients can go home on foot. Even in everyday life without forcing your arm can do everything he wants. We do not recommend unless bathing. After you do need to be implemented as a special diet does not exist.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

10 yorumlar

  1. Birbirimize söylediğimiz sevgi sözcükleri, yüreğimizin gizli cennetinde depolanır. Bir gün yağmur olarak düşer, ya da etrafa çiğ gibi yayılır. Böylece sevgi dünyamız yeşillenir. Mevlana

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂