Perşembe , Haziran 10 2021

AÇIKLANAMAYAN DOĞA OLAYLARI

ABD’de ‘hareket eden taşlar’, Venezuela’da ‘dinmeyen fırtına’, ‘Yanan gökkuşağı’, Danimarka’da ‘kara güneş’, Hindistan’da ‘kızıl yağmur’. Bu olaylar yıllardır açıklanamıyor.

HAREKET EDEN TAŞLAR: ABD’nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi), “hareket eden taşları” ile yıllardan beri bilim adamlarını çekiyor. Günlerce gözlemlenen taşların yer değiştirmesi ise tüm araştırmalara rağmen açıklanamıyor.

Bir teze göre, rüzgar, taşların kum üzerinde kaymalarını sağlıyor.
Ancak yüzlerce kiloluk taşları hareket ettirecek kadar şiddetli rüzgarlar kaydedilmiyor. Ayrıca aynı noktadan hareket etmeye başlayan taşların nasıl olup da farklı yönlere yöneldiklerini kimse açıklayamıyor.

Rüzgar teorisine karşı çıkanlar “Rüzgar, aynı noktadan hareket etmeye başlayan iki taşı aynı yöne kaydırır. Ama burada durum farklı” diyor. Büyük muamma sürüyor.

KARA GÜNEŞ: Danimarka’da her ilkbaharda, gün batımına yaklaşık yarım saat kala, milyonlarca kuş biraraya gelip, gökyüzünde inanılmaz şekiller oluşturarak uçuyor.

Mart ayından Nisan’ın ortalarına kadar, her akşam gün batımına yarım saat kala biraraya gelen bu milyonlarca kuşun neden böyle davrandığını bilim adamları tam olarak açıklayamıyor.

DİNMEYEN FIRTINA: Diğer adıyla ‘Catatumbo şimşekleri’ dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı.

Venezuela’da Catatumbo Nehri ile Marakaibo Gölü’nün buluştuğu yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 140-160 gece boyunca, her gece 10 saat süreyle şimsekler çakıyor.

Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor. Bölgede, Şiddeti
400 bin amper olmak üzere yılda ortalama 1 milyon 176 bin elektik boşalma meydana geliyor. Bu nedenle bölge dünyada ozon oluşturan tek yer olarak geçiyor.

İnanılmaz ‘şimşek fırtınası’ ise 400 kilometre mesafeden izlenebiliyor. Gemiler bile yön tayin etmekte şimşekleri kullanıyor.

YANAN GÖKKUŞAĞI: Dünyanın her yerinde zaman zaman gökkuşağı oluşuyor. Ama ABD’nin Idaho Eyaleti’nde (Washington eyalet sınırında) oluşan gökkuşakları bir başka.

Görenleri hem şaşrıtan hem de büyüleyen cinsten. Çünkü bu gökkuşakları bildiğimiz gökkuşaklarından çok farklı. Dağılmış gibi görünen ve bir alevi andıran gökkuşağını inceleyen bilim adamları burada meydana gelen fenomeni şöyle açıklıyorlar:

Güneş ufuktan 58 derece tepede olduğu sırada, yüksek seviyede cirus tipi bulutlar oluştuğunda ve de bu bulutlar heksagonal (altıgen) su kritallerinden oluştuğunda, güneş ışınları bu bulutlardan geçerken gökkuşağı renkleri oluşuyor.

KIZIL YAĞMURLAR: 2001 yılında, 25 Temmuz’dan, 23 Eylül’e kadar Hindistan’ın Kerala bölgesine yağan her yağmur kızıl renkte oldu.

Bölge halkının geleneksel olarak giydiği beyaz renkteki elbiselerde ise yağmur kan kırmızısına yakın bir kırmızıya dönüştü. Hindistan Hükümeti olaya el koyu ve ‘kızıl yağmurun’ nedeni araştırıldı.

Tahminlere göre Hint Okyanusu’nda oluşan mikroskopik kızıl yosunlar buna neden oldu. Ancak 2006 yılında olayla ilgili araştımalarını sürdüren Mahatma Gandhi Universitesi’nden 2 bilim adamı Godfrey Louis ve Santhosh Kumar, aslında dünya dışı hücrelerin
atmosferde yarattığı izotopik reaksiyornların bu yağmurları kızıla boyadığını söyleyince bu garip olay yeniden gündeme geldi.

MAMMATUS BULUTLARI: Meteorolojide mammatokumulus bulutları olarak da geçiyor. Bulutların altında sarkıtların oluşması son derece ilginç görünüyor.

Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de ekstrem bir hava durumunun işareti sayılıyor. Ancak bilim, oluşmaları için gerekli faktörleri hala tam olarak belirleyemedi.

PENİTENTES: Bazı dağ tepelerinde görülebiliyor. Güneş ışınlarının buzullara yansıması sonucunda oluştukları belirtiliyor.

Beyaz sivri başlıklar takmış, kortej halinde yürüyen rahibelerin uzaktan görüntüsünü andırdığından “penitenes” adı verilen bu garip doğal
oluşumun neden sadece bazı yerlerde meydana geldiği bilinmiyor.

SÜPER HÜCRELER: Genellikle izole ama çok şiddetli fırtınalar doğururlar ve saatlerce sürebilir.

Ayrıca bazıları ikiye bölünüp, iki ayrı yöne hareket edebilirler. Bazen hortumlara dönüşebilir.

Genellikle çok büyük miktarda dolu ve yağmur bırakırlar. Bu
süper-hücreler en büyük dolu taşlarını taşırlar.

ŞEYTAN ATEŞİ: Ya da ateş hortumları. Birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluşan bir hortum. Birkaç dakika sürüyor.

Bilim adamlarına göre sıcak hava akımları sonucunda oluşuyor ancak hangi faktörlerin biraraya gelmesinin sonucunda oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Daha çok çalılıklarda çıkan yangınlarda meydana geliyor ama çok ender görülüyor.

BUZ HALKALARI: Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde ortaya çıkıyor. Bazen debisi çok düşük akar sularda da meydana geliyor.

Bilim adamları, tam olarak hangi şartlarda oluştuklarını araştırıyor.

MAVİ GÜNEŞ: Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki piramitlerin güvenlik kameraları, 14 Aralık 2006′da saat 16.47′ten başlayan garip bir olayı kaydetti.

Güneşin rengi, yaklaşık 15 dakika boyunca maviye döndü. Görüntüler daha sonra bir grup fizikçi tarafından incelendi. “Mavi güneş olayı” ile ilgili hazırladıkları raporda şu ifadeler yer aldı:

“Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve ilk kez belgelenmiş olan ‘mavi güneş olayı’, bugüne kadar sadece 5 kez yaşanmıştır. En son ‘mavi güneş olayı’ 1950′de İskoçya’nın Edinburg kentinde meydana geldi.”

Ancak bilim adamları yazılı raporlarında, olaya neden olan etkenlere yer vermediler. Bugün de süren araştırmalarla ilgili bazı bilim adamları “mavi güneş olayının” havadaki kirliliğe bağlı olduğunu savunuyor. Ancak bir başka grup bilim adamı, da bu tezi “1950′lerde
bu denli bir hava kirliliği yoktu. Aynı oranda kirlilik yoksa, olay nasıl aynı şekilde gerçekleşebilir?” diyerek tartışmayı sürdürüyor.

ENGLİSH

the nature of later events

In the United States’ move the stones’, in Venezuela ‘to ease the storm’, ‘burning the rainbow’, in Denmark ‘black sun’, in India ‘red rain’. These events can not be open for years. 

STONE MOVEMENT: USA state of Nevada’s border with California in the Death Valley (Death Valley), “moving the stones” is a year since scientists. Changes observed in the place of stones for days, despite all the research can not be explained.

According to a dissertation, wind, stone and sand to make the scroll.
However, moving hundreds of kilos to stones are not saved until the strong wind. Also started to act on the same point a different direction towards stones and how they can not explain anyone.

Wind opponents theory “Wind, the same starting point to move to two shifts the same direction move. But here a different situation, “he says. United mystery takes.

BLACK SUN: each spring in Denmark, sunset about half an hour away, millions of birds come together and fly in the sky to create amazing shapes.

From March until the middle of April, within half an hour together each night, from sunset why these millions of birds that scientists explain exactly can not act.

Unmitigated : Other name ‘Catatumbo of lightning’ is not unique in the world like a natural thing.

Meeting in Venezuela where the Catatumbo River and on Lake Marakaibo collision of clouds as a result of the lightning storm has occurred. 5 kilometers high in the 140-160 due to high voltage during the night, every night for a period of 10 hours is şimsekler crash.

280 times per hour lightning sometimes repeats. In the region, violence
Per year to 400 thousand ampere average of 1 million 176 thousand electric discharge has occurred. Therefore, the only place the region as the world goes to make up ozone.

Amazing ‘lightning storm’ can be monitored from a distance of 400 kilometers. Even the direction the ship is designated uses lightning.

The RAINBOW SIDE: all over the world from time to time is the rainbow. But the U.S. State of Idaho (in the Washington state border) oluşan gökkuşakları another.

The kind that both fascinates and şaşrıtan see. Because we know gökkuşaklarından this gökkuşakları very different. Appear to be distributed and reviewed a flame reminiscent of scientists rainbow phenomenon occurring here are explained as follows:

At 58 degrees at the top as the sun ufuktan high level and this occurs in the clouds type cirus clouds heksagonal (hexagonal) water kritallerinden occurs, when the sun rays from the clouds are rainbow colors.

RED rains: In 2001, 25 July, to September 23 in India’s Kerala region yağan each rain was red color.

Region as people wearing traditional dress in the white colors in the red has become a near blood-red rain. Government of India on the Bay event, and ‘red rain’ cause was investigated.

According to predictions of microscopic red algae in the Indian Ocean caused it. However, the events of 2006 continues with research scientists from Mahatma Gandhi University, Godfrey Louis and nilshum Kumar 2, and the fact that the cells outside world
created the atmosphere of the red paint izotopik reaksiyornların say this rain, this strange event came to the agenda.

MAMMATUS Clouds: weather as clouds pass in mammatokumulus. Under the formation of clouds swing looks very interesting.

Very large areas can be covered in this tip may seem like the clouds still regarded as the sign of extreme weather is one. But science, to create the necessary factors still can not determine exactly.

PENİTENTES: Sometimes the mountain can be seen on the hill. As a result of sunlight reflecting on the ice is indicated.

White pointed to the title was inserted, the cortege walked away from the image resembles that of a nun “penitenes” the name given this bizarre natural
The cause of the formation known to occur in some places just are not.

SUPER cells: Usually isolated but severe storms are born and may take several hours.

Some are also divided into two parts, can move to two separate aspects. Sometimes the hose may become.

Full and very large amounts of rain will usually leave. This
super-cells carry the largest full blocks.

ATES of Satan: Or the fire hoses. A few meters up to a height of flame, a hose can reach. Takes a few minutes.

According to scientists, as a result of hot air currents, but the result of which a variety of factors come together is not known for certain to occur. The fire occurred in the bushes for more, but is very rare.

Of ICE RING: Siberia, such as occur in the region is very cold. Sometimes the flow is very low flows of water also occur.

Scientists, is investigating exactly which conditions are created.

BLUE SUN: Egypt’s capital Cairo near the pyramids of the security cameras, 16:47 hours 14 December 2006 from the beginning was a strange event recorded.

The color of the sun, about 15 minutes turned to blue. Images by then has been a physicist. “Blue Sun incident” related to the following statement included in the report was prepared:

“Recorded by security cameras and documented the first time, the ‘blue sun incident’, has been so far only 5 times. The latest ‘blue sun event’ has occurred in the town of Edinburg in Scotland in 1950. ”

However, scientists in the written report, the event did not include factors cause. Today, some scientists on the research of “blue solar event” is linked to air pollution is defense. However, another group of scientists, this thesis “1950
so there was no air pollution. Or pollution at the same rate, how the events may occur in the same way? “The debate continues.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

 1. çocukluktan beri isteyipte beceremediğim yazma işini artık becerebiliyorum.basım evine ilk kitabımı yolladım.bakarsınız basılır

 2. artık sigarayı bırakmalıyım,nefes alamıyorum nerdeyse.

 3. Farklı bir sorun.. ama en azından haberdar etmek istedim.

 4. Hayalleri olan birinin kaderi asla hayal kurmayanın elinde olmamalıdır. Pat Mesiti

 5. Kadınlar başınız dertte

 6. Mutlu bir evliliğim var zaten; ama daha az tartışma daha çok iletişim harika olur.

 7. Stresten kurtulmak isteyenler için güzel bir program:)

 8. matematik gibi önemli bir konuda da önyargılarımızı yıkarsak üstesinden gelemeyeceğimiz konu olmaz matematik hayatımızın her alanında önemli çocuklarınıza iyi bir üniversite eğitimi için de şart

 9. ÜZÜM UBEYDULLAH

  İnsani hayrete düşüren bir kişisel gelişim videosu. https://t.co/YRx3Qv38 erkekler cinsellik

 10. hayatımızın her alanı stres dolu,sınavlar da başlı başına strese sokuyor zaten bizi.sabah akşam bu telkini dinleyesim var:)) migren tedavisi

 11. Ali Gülkanat’ı eğitimlerde izliyorduk ama bu siteyi bana bir arkadaşım tavsiye etti. mp3′lerin faydasını gördüğünü söyledi. Faydası olacağına ben de inanıyorum. kremler

 12. Sırf pozitif bi insan olabilmek için kişisel gelişim kitapları okuyorum ama kronik bi hastalık sanırım bendeki bu memnuniyetsizlik. rusça

 13. Otobüste bile görüyorum artık, gençlerde daha çok. Stres etken herhalde. Çok kötü ve acı verici birşey. Nerdeyse tırnak kalmamış, Bu CD lerle çözülürse ne mutlu.. kız ayarlama

 14. En büyük hayalim gençliğimdeki gibi sağlıklı ve güzel dişlerle gülebilmek. para cevir

 15. Para, para, paraaa:) Herkes için olmazsa olmaz. Bende bir kaç tane para ve bollukla ilgili subliminal var. Düzenli olarak dinleyince güzel neticeler alıyorum. Hiç ummadığım yerlerden iş teklifleri alıyorum ; henüz para elime geçmedi ama benimki sabır işi çünkü yazarım. Önce yazıyorum, yolluyorum, beğenilirse yayımlanıyor ben de paramı alıyorum. Hadi hayırlısı:) ruh eşim

 16. geçmişinden pek memnun olmayanların kullanması gereken bir çalışma. aslında hapishanede ağır suçlardan yatan kişilere uygulanması suç işleme duygusunu giderebilir. bunun için deneyler yapılmalı bence. iş hayati

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂