Ana Sayfa / Etkinlikler & Aktüel Haber / GOOGLE İPUÇLARI VE ARAMA TEKNİKLERİ

GOOGLE İPUÇLARI VE ARAMA TEKNİKLERİ

Google’da arama yaparken, ulaşmak istediğiniz bilgiyi bu yolları kullanarak daha kolay bulabilirsniz.

Arama yaparken işte bunlara dikkat edin…

Arama yapacağınız bilgi ile ilgili sorunuzu doğru yazın.

Arama sırasında birden fazla kelime kullanarak arama sonuçları ekranında görüntülenen sayfa sayısını azaltın. Böylece aradığınız bilgiye en kısa sürede ulaşırken en yakın sonuçlara da ulaşmış olursunuz.

Aradığınız bilgiyi tam 12′den vurmak için aradığınız bilgilerin en başına ve en sonuna (”) işareti koyun. Böylece tırnak içerisinde geçen cümlenin tüm kelimelerinin bir arada olduğu sayfalar arama sonucu olarak dönecektir.

Aradığınız kelimeleri çoğul yazmak yerine tekil yazın.

Google büyük harf küçük harf ayrımı yapmaz. Kelimeleri istediğiniz gibi yazabilirsiniz.

Arama sırasında çıkacak sonuçlar arasında istemediğiniz kelime ile ilgili bilgileri çıkartarak sonuç sayfa sayısını azaltın. Hangi kelimeden önce “-” işareti kullanırsanız o kelimenin bulunduğu sayfalar görüntülenmez.

Örnek: İstanbul’un tarihî eserleri ile ilgili araştırma yapıyorsunuz, ancak Bizans dönemine ait eserler sizi ilgilendirmiyorsa, arama satırına “İstanbul tarihî eserleri – Bizans” yazmanız yeterli olacaktır.

İçerisinde mutlaka geçmesini istediğiniz kelimeleri yazarken başına ‘+’ koyun.

İnternet Explorer’da her seferinde www.google.com.tr adresini yazmadan, hemen arama yapabilmek için Google araç çubuğunu İnternet Explorer programına eklenti olarak kurun.

Bazı arama sonuçlarında bilgisayarınıza virüs bulaştırabilecek sitelere bağlantılar olabilir. Bunun için bilgisayarınıza bir içerik filtreleme yazılımı ve antivirüs programı kurun.

İnternette yer alan her bilgi doğru değildir. Bilginin doğruluğunu netleştirmek için arama sonuçlarından en az iki-üç tanesine de bakın.

Google arama operatörleri ile ileri arama teknikleri

inurl: Aranan kelimelerden ilkini web sitesinin URL’sinde (adres satırında) diğerlerini metin içerisinde arar.

Örnek: inurl:oracle backup

allinurl: Aranan kelimelerin hepsinin web sitesinin URL’sinde olan sonuçları getirir. Örnek: allinurl:oracle backup

intitle: Aranan kelimelerden ilkini başlık satırında arar, diğer kelimeleri ise metin içerisinde kontrol eder.

Örnek: intitle: İstanbul Boğazı

allintitle: Arama kriterinizde yer alan kelimelerin tamamının, internet tarayıcısının başlık çubuğunda yer almasını şart koşar. Örnek: allintitle: İstanbul Boğazı

intext: Aranan kelime, sayfanın metin kısmında geçmelidir. Örnek: intext: İstanbul Sultanahmet

allintext: Aranan kelimelerin hepsi metin kısmında geçmelidir. Örnek: allintext: İstanbul Sultanahmet Ayasofya

filetype: Bu operatör ile Google tarafından desteklenen dosya formatlarından herhangi birini seçerek arama yapabilirsiniz.

Örnek: filetype:pdf oracle

cache: Google’ın daha önce indekslediği ve belleğinde sakladıkları. Site bir sebeple “online” değilse, cache: güncel olmasa da işinize yarayacaktır. Örnek: cache: www.cihan.com.tr

info: Site hakkında özet bilgi verir. Örnek: info:bilisimnews.com

link: aranan siteye başka sitelerce verilmiş olan bağlantıları bulur. Örnek: link:www.engelliler.net

site: Bu operatör ise aramaları sadece belirtilen site üzerinde yapar. Örnek: site:www.linux.org.tr windows

define: Google bir sözlük gibi de kullanılabilir.

Örnek: define:sql

inanchor: Aranan kelime sayfanın bağlantı tanım metinlerinde geçmelidir. Örnek: bilgisayar inanchor:ucuz

related: Bir sitenin içerik olarak benzerlerini bulur. Örnek: related:www.codeclever.org

OR (veya): Eğer bir veya iki terimden herhangi birini bulmak istiyorsanız “OR” kelimesini kullanabilirsiniz.

Örnek: Gölhisar OR Burdur

~ (benzer): Benzeri kapsamı bulur. Örnek: ~cihan

= (birim dönüştürme): Birim dönüşümlerinde kullanılır. Örnek: 200Mb=?KB megabiti kilobyte çevirir.

Eğer ‘ben kodlarla uğraşmadan ayrıntılı arama yapmak istiyorum’ diyorsanız Google ana sayfasından “Gelişmiş Arama” bağlantısını tıklayarak çeşitli kriterlere göre filtreleme yaparak daha ayrıntılı arama yapabilirsiniz.

Diğer Google servisleri

Akademik çalışmalarda arama yapma:https://scholar.google.com/ sitesinde arama yapıldığında sadece akademik çalışmalara ulaşılıyor.

İşletim sistemine özel aramalar:

Macintosh’la ilgili aramalar için www.google.com/mac

Microsoft’la ilgili aramalar için www.google.com/microsoft.html

Linux’la ilgili aramalar için www.google.com/linux adreslerini kullanabilirsiniz.

Birbiriyle ilişkili kelimeler: https://labs.google.com/sets bu sayfada yer alan sütunlara girdiğiniz kelimelerle ilişkili diğer kelimelere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin sütunlara sırasıyla IBM, HP, DELL gibi bilgisayar markalarını girip “Large Set” butonuna bastığınızda diğer tüm bilgisayar markaları listeleniyor.

Ayrıntılı resim arama: https://images.google.com/ sayfasında ise internet üzerinde yayınlanan milyonlarca resim içerisinden aradığınız resmi bulabilirsiniz.

İstediğiniz bir ülke ile ilgili güncel haberlere ulaşmak için: https://news.google.com/ sayfasına girin.

Hesap makinesi: Sadece yapmanız gereken işlemi yazın yeter.

Örnek: 48*2

Hava durumu: Yaşadığınız ilin hava durumunu öğrenebilirsiniz.

Örnek:: weather İstanbul

Google’da en çok neler aranıyor?: https://www.google.com/insights/search/ adresinde dünyada ve Türkiye’de 2004 yılından beri en çok aranan kelimelerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
(turkishny)

ENGLİSH

google search techniques

Google search, you want to reach this path using the information easier to find.

Make sure you make a call to them here …

Search information about you, write your question correctly.

During the search by using more than one word in the search results screen, reduce the number of pages viewed. Thus, in the shortest time to reach the information you are looking for the nearest you will also reach conclusions.

Seeking information for the full 12 to hit the top and at the end of the information you are looking for ( “) marks it. Thus, in the last sentence of the quotation of all the words in the search results page will return as.

Seeking to write the words instead of plural singular type.

Google does not distinguish capital letters lowercase. You can write the words as you want.

Between the search results you do not want the word out about their interests to reduce the number of results pages. What words before “-” sign if you use that word does not display the pages.

Example: Istanbul’s historical works are related to research, but it belongs to the Byzantine period of interest to you does not work, the line between “historical works of Istanbul – the Byzantine” is enough to write.

In writing the words you want to make sure the ‘+’ sheep.

Www.google.com.tr address at a time without Internet Explorer, just to be able to search the Google toolbar installed in Internet Explorer’s plug-in program.

Some search results may include links to sites that may infect your computer for viruses. For this, a content filtering software on your computer and install anti-virus program.

Any information on the Internet is not true. To sharpen the accuracy of the information from search results to see at least two-three.

Google search operators and advanced search techniques

inurl: search the words of the first web site URL (address line) among others in the text.

Example: inurl: oracle backup

allinurl: Search all the words of the web site URL that will bring results. Example: allinurl: oracle backup

intitle: search the first word in the title line searches, in other words within the text controls.

Example: intitle: Istanbul Strait

allintitle: full of words in your search criteria, the title bar of the browser in its place will require. Example: allintitle: Istanbul Strait

intext: Search the word in the text of the page should be. Example: intext: Istanbul Sultanahmet

allintext: Search all the words in the text should be. Example: allintext: Istanbul Sultanahmet Ayasofya

filetype: this operator by Google and any of the supported file format, you can search by choosing.

Example: filetype: pdf oracle

cache: Google in the store before the indekslediği and memory. Sites with a cause “online” is not, cache: updates will not hurt your business. Example: cache: www.cihan.com.tr

info: The site provides information about the summary. Example: info: bilisimnews.com

link: search on the site have been provided by other sites to find links. Example: link: www.engelliler.net

site: This operator makes the calls, only on the site. Example: site: www.linux.org.tr windows

define: Google can also be used as a dictionary.

Example: define: sql

inanchor: Search the word in the text of the page links should be defined. Example: computer inanchor: cheap

related: to find a site similar in content. Example: related: www.codeclever.org

OR (or): If any one or two terms if you want to find one “OR” You can use the word.

Example: Gölhisar OR Burdur

~ (Similar) to find other coverage. Example: ~ cihanda

= (Conversion unit): Unit is used for transformation. Example: 200MB =? KB megabits Kilobyte turns.

If ‘before I deal with code I want to make a detailed search from the Google home page are the “Advanced Search” link above according to various criteria you can search further by filtering.

Other Google services

Academic studies to search on: https://scholar.google.com/ site search is the only academic study reach.

Operating system specific calls:

Macintosh related calls for www.google.com / mac

Microsoft for calls relating to www.google.com / microsoft.html

Linux calls related to www.google.com / linux you can use the address.

Words associated with each other: https://labs.google.com/sets this page, in other words associated with the words entered in the column can be reached. For example, in order to column, IBM, HP, DELL computer brands, and “Large Set” button is pressed a list of all the other computer brands.

Detailed image search: https://images.google.com/ page published on the internet you can find the image you are looking through millions of images.

You want to get updated news about a country: Enter https://news.google.com/ page.

Calculator: just type in the process you need to do it.

Example: 48 * 2

Weather: We can not know the status of the air.

Example:: weather Istanbul

What is the most Google searches?: Http://www.google.com/insights/search/ address in Turkey since 2004 in the world and among the most you can find detailed information about the words.
(turkishny)

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.