9-12 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİM BASAMAKLARI

9-12 ay arası bebeklerin hareketliliği giderek artar. Bebeğinizin hareketliliği arttıkça fiziksel olarak size bağımlılığı da aynı oranda azalır ve bebek yeni keşfettiği bu bağımsızlıktan çok zevk alır.

Atma, çekme , yırtma gibi hareketlerle dışa vurduğu bu özgürlük duygusu bazen anne-babalar için zorlayıcı olabilir.

Bu aylarda yapması gerekenler:

Hareket:
►Yardımsız olarak yatış pozisyonundan oturma pozisyonuna geçebilir.
►Kollarıyla çekerek ve bacaklarıyla iterek karnı üstünde sürünebilir-emekleyebilir.
►Elleri ve dizleri üzerinde durabilir.
►El ve dizleriyle gövdesini destekleyerek sürünebilir.
►Oturma pozisyonundan emekleme veya yüzüstü yatma pozisyonuna geçebilir.
►Ayağa kalkmak için kendini tutunup çekebilir.
►Mobilyalara vb. tutunarak yürüyebilir.
►Kısa süre tutunmadan ayakta durabilir.
►Desteksiz 1-2 adım atabilir.

El ve parmak becerileri:
►Baş ve işaret parmaklarıyla tutabilir.
►İki kübü birbirine çarpabilir.
►Eşyaları bir kabın içine koyabilir.
►Kaptaki eşya veya oyuncakları dışarı alabilir.
►İşaret parmağı ile nesneleri gösterebilir ve hareket ettirebilir.
►Kalem tutmaya ve karalamaya çalışabilir.

Dil :
►Konuşmaya dikkati artar.
►Basit sözel isteklere cevap verir.
►”Hayır” yanıtı verebilir.
►Hayır demek için başını sallamak gibi basit hareketler kullanabilir.
►Baba, mama der.
►Oh, ah gibi ünlemler kullanır.
►Kelimeleri taklit etmeye çalışır.

Bilişsel:
►Nesneleri vurma, sallama, çarpma, atma gibi değişik yollarla keşfeder.
►Saklı nesneleri kolayca bulur.
►Nesnenin ismi söylendiğinde doğru resme bakar.
►Hareketleri tekrar eder.
►Eşyaları doğru kullanmaya başlar.(Telefonla konuşmak, tarakla saçını taramak, bardaktan su içebilmek gibi)

Sosyal ve Duygusal:
►Yabancılardan utanır veya rahatsız olur.
►Anne-babası giderken ağlar.
►Oyunlarda insanları taklit etmekten hoşlanır.
►Bazı oyuncak ve kişilerden daha çok hoşlanır, tercih belirtir.
►Beslenme sırasında yaptıklarına anne-babasının tepkilerini test eder.
►Davranışlarına(annesi odadan çıkarken ağlamak gibi) alacağı tepkileri dener.
►Bazı durum ve nesnelerden korkabilir.
►Annesini veya bakıcısını diğer insanlara tercih eder.
►Kendini elle besleybilir.
►Giyinirken kol veya bacaklarını yardım etmek için uzatır.

Her zaman belirttiğimiz gibi her bebeğin gelişimi kendine özgüdür. Yukardaki listelerde belirtilen beceriler çocuğunuzun gelişim hakkında – kabaca da olsa- bir fikir sahibi olmanız için verilmiştir. Fakat 12. aya ulaşmış bebeğinizde aşağıdaki bulgu veya gecikmelerden birinin saptamışsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız:

►Emeklemiyorsa
►Emeklerken vücudunun bir yanı üzerinde sürünüyorsa
►Desteklendiğinde ayakta duramıyorsa
►İzlediği nesneler saklandıklarında aramıyorsa
►Hiç kelime söylemiyorsa
►El sallama, hayır demek için kafa sallama gibi hareketleri öğrenmemişse
►Resimleri veya nesneleri parmakla işaret etmiyorsa

Ailevi ve bireysel varyasyonlar göz önünde tutulmakla birlikte yukardaki gecikme veya aksamaların varlığı uyarıcı olmalı ve olabildiğince erken ve doğru kişiden danışmanlık alınmalıdır.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

ENGLİSH

Infants between 9-12 months of gradually increasing activity. Physical activity increases your baby at the same rate as you reduces dependence and independence than it had discovered a new baby will enjoy.

Throwing, pulling, tearing outward to act like a feeling of freedom that sometimes it can be challenging for parents.

They should do in this month:

Action:
► Help to stay free from the sitting position can move into position.
► pulling their arms and legs and can crawl on their belly-crawl as it can.
► may stand on their hands and knees.
► hands and knees to crawl to support the body.
► sitting position to crawling or prone lying position may be.
► himself to stand up and can take hold.
► Furniture, etc. You can keep walking.
► Keep a short time before you can stand.
► Unsupported can step 1-2.

Hand and finger skills:
► may keep the head and pointed fingers.
► Two cube can hit each other.
► may put things into a bowl.
► vessels can get out of the articles or toys.
► may show objects with finger and can move.
► pen and scribble may try to keep.

Language:
► Increased attention to the conversation.
► answer simple verbal requests.
► “No” response may give.
► nod to say no, you can use such simple movements.
► Baba, mama says.
► Oh, oh is used as an exclamation.
► tries to imitate words.

Cognitive:
► objects hitting, shaking, impact, will explore different ways such as throwing.
► reserved to easily find objects.
► accurate picture of the object’s name is said to have looked.
► movements repeated.
►’s start things right. (To speak by phone, comb to comb your hair, like to drink from a cup)

Social and Emotional:
► strangers are embarrassed or uncomfortable.
► Mother-father when networks.
► likes to imitate people in the games.
► Some people more than toys and the like, will specify preferences.
► Diet of parental reactions to their works during the test.
► Conduct (the mother walked out of the room crying, etc.) tries to get the response.
► Some may be afraid of situations and objects.
► mothers or other caregivers to the people prefer.
► besleybilir yourself manually.
Arms or legs while dressed ► extend for help.

As we have always stated in every baby’s development is unique. About your child’s development of skills mentioned in the list above – roughly even have an idea for-given. But 12 month, your baby has reached one of the following signs or delays you should consult your doctor if you have found:

► is not crawling
► If you crawl on one side of the body while crawling
► Support is unable to stand
► Watch when stored between the objects is not
► No word does not
► shaking hands, shaking his head to say no such action has not learned
► pictures or objects, not pointing fingers

Familial and individual variation Although the above in mind the existence of delay or disruption of the stimulus should be as early as possible and should be consulting the right people.

I wish you healthy and happy days.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

25 yorumlar

  1. sınavlarda çok heyecanlanıyorum sınava çok iyi hazırlanmama rağmen istediğim sonuçları alamıyorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂