Perşembe , Temmuz 29 2021

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?


Türkiye’de son dönemde hukuk sisteminde köklü değişiklikler yapıldı. Anayasa’mızda yer alan, ‘Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapılamaz.’ hükmü ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK), insan haklarını ön planda tutan düzenlemelerin uygulamaya konulmasını sağladı.

Yapılan düzenlemelere göre, herkes, özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip.

Kolluk kuvvetleri suç ve suçluları önlerken kanun dışına çıkamaz, insan haklarını çiğneyemez. Buna rağmen zaman zaman hak ihlallerine şahit olmuyor da değiliz. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için herkesin haklarından haberdar olması ve duyarlı davranması şart. Ancak bu şekilde kanunsuzlukların önüne geçebiliriz. Kanunlarda, hiç kimse işkence yapılamayacağı, onur kırıcı bir muameleye tabi tutulamayacağı açıkça yer alıyor. Herkesin özel hayatına ve aile mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.

BÜTÜN VATANDAŞLAR ÖZGÜRDÜR

Hürriyet ve güvenlik; tutuklama, gözaltına alma, ıslahevine gönderme ve resmî müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiçbir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez. Kişinin özgürlüğünü sağlamak hukukun görevidir.

İNSANCA YAŞAM HERKESİN HAKKI

İnsanca yasama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına bütün vatandaşlar eşit şekilde sahiptir. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz, insan aysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız.

ÖZEL HAYAT GİZLİDİR

Özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Özel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. Özel hayatınızı ihlal edenler hakkında dava açabilir, maddi ve manevi ceza almalarını sağlayabilirsiniz.

HABER ALMA HAKKI ENGELLENEMEZ

Vatandaşların haber almak, yazılı ve görsel basın ve yayın yoluyla düşüncelerini ifade etme hakkı vardır. Ancak kişilerin özel yasamı ile ilgili haber verirken uyulması gereken kurallar mevcuttur. Verilen bir haber hukuka aykırı olmamalıdır.

TELEFONLA TACİZE SESSİZ KALMAYIN

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMAYIN

Kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

HER GELENİ EVİNİZE SOKMAYIN

Usulüne uygun hakim kararı olmadıkça kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve eşyanıza el koyamaz. Sadeoe gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcılarının emirleriyle güvenlik kuvvetleri evinizde arama yapabilir.

GECE EVDE ARAMA OLMAZ

Suçüstü durumunda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve firar eden mahkûm veya tutuklunun tekrar yakalanmasını sağlamak amacının dışında geceleyin evinizde arama yapılamaz. Güvenlik güçleri hakim kararında gecen sucun dışında delil arayamaz.

ÜST ARAMASI KOLAY DEĞİL

Üst araması için makul şüphenin oluşması gerekir. Kolluk kuvvetleri şüphe durumunda kimlik tespiti yapabilir. Bayanın üst aramasını erkek, erkeğin üst aramasını bayan polis yapamaz. Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

KİMLİK SORMAK EN TABİİ HAKKINIZ

Sokakta, evde, işyerinde ya da statta polis veya jandarma tarafından herhangi bir isleme tabi tutulacaksanız mutlaka önce kimlik sorun. Karşınızdaki kişinin kolluk kuvveti olduğuna kanaat getirmeden kendinizi aratmayın, kişisel belgelerinizi teslim etmeyin.

POLİS BELGE SORAR FIRÇA ATAMAZ

Trafik polislerinin bir plan doğrultusunda sürücü belgesi ile aracınıza ilişkin belgeleri kontrol etme hakkı vardır. Bunu yaparken karşılıklı saygı ihmal edilmemeli. Sürücü uygun bir şekilde belgelerini takdim eder. Polis ise ceza yazacaksa dahi kaba davranamaz.

BİLGİSAYARI İSTEYENE VERMEYİN

Başka delil imkanı yoksa cumhuriyet savcısının istemiyle şüphelinin bilgisayarına el konulabilir. Ancak bilgisayarda arama yapılmasına, kayıtlardan kopya çıkarılmasına, kayıtların çözülüp metin haline getirilmesine hakim tarafından karar verilir.

AVUKAT İSTEMEYİ UNUTMAYIN

Gözaltına alındığınızda avukat isteme hakkınız var. Zabıta amir veya memurlarınca yapılan sorguda yanınızda avukat bulundurabilirsiniz. Maddi yetersizliklerden dolayı avukat secemezseniz devlet size avukat görevlendirmek zorundadır.

DELİL TOPLAYABİLİRSİNİZ

İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında üzerinizde yoğunlaşan şüpheden kurtulmak gayesiyle somut deliller toplayabilirsiniz. Bu amaçla avukatınızdan yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca lehinize tanıklık edecek isimlerin çağrılmasını talep edebilirsiniz.

SORGUDA İŞKENCE YAPILAMAZ

İfade esnasında kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, araçlar vasıtasıyla cebir ve şiddet uygulama gibi durumlarla karşılaşıldığında mahkemede bu ifadeden vazgeçebilirsiniz.

TUTUKLANMA SEBEBİNİ ÖĞRENİN

Tutuklanma sebebinin tarafınıza bildirilmesi gerekiyor. Gözaltına alındığınızda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız gerekir. Kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında serbest kalmak için yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz.

ENGLİSH

In the legal system in Turkey in recent times has been radical changes. CONSTITUTION the ‘Contacts between language, race, color, gender, disability, political opinion, philosophical belief, religion, denomination and similar reasons distinction can be made.’ Provisions of the European Convention on Human Rights prepared by the Law on Criminal Muhakemesi (CMK ), human rights in the foreground provided that arrangements are put into practice.

Structured according to regulations, all private and family life, housing and communication have the right to ask to be respected.

Prevent crime and criminal law enforcement and the law can not go outside, can not violate human rights. Nevertheless, from time to time, are not about to witness violations. This type of unfortunate incident does not happen to be aware of and sensitive to everyone’s rights must be treated. In this way we can pass in front of lawlessness. In Law, nobody will be tortured, subjected to degrading treatment are not clearly have a. Everyone respects the privacy of private life and family is essential.

All citizens are free

Freedom and security, arrest, detention, detention and sent under official surveillance in institutions outside of the case by any person or institution can not be violated. The task of law is to ensure the person’s freedom.

RIGHT TO LIFE Everyone humane

Humane legislation, protection and development of tangible and intangible assets equally has a right to all citizens. Torture and torment you can not make anyone, man or degrading treatment aysiyetiyle incompatible subject to a penalty can not be locked.

Is CONFIDENTIAL PRIVATE LIFE

Your private life and family life are entitled to ask for your respect. Your private life and family life can not be touching your privacy. Violated may file a claim about your private life, can receive financial and moral punishment.

NEWS PREVENT be entitled

Citizens to hear, through written and visual media and publications are entitled to express their thoughts. However, news about people’s private life should be followed while the rules are available. Contrary to the law should not be given a notice.

Do not be silent on the phone harassment

Just peace and still with the intention to disrupt a person insists on the phone to, or make noise with the same purpose in violation of law in another case of behavior, the victim fails to complain to the three months to one year jail sentence is given.

Do not leave the shoe NOISE

In contravention of the obligations specified by law, another person in a way favorable to the health damage caused people to noise, two months to two years imprisonment or a fine of judicial will.

Do not remove your Gelenk HER HOUSE

Procedure is appropriate to the decision of a judge, no one can enter your house, can not make calls and can not seize your goods. In the case of delay in the republic prosecutor Sadeoe order of mind and security forces are able to search your home.

IMPOSSIBLE NIGHT HOME SEARCH

Red-handed in case of delay in mind if you escape, and ensure that prisoners or detainees in order to get back out of the night can not be done in your home search. Security forces on the night of the decision of a judge may not call evidence Sucu outside.

TOP SEARCH, NOT EASY

Reasonable suspicion to search the top of the need to create. In case of suspected identity of law enforcement can do. Ladies call the top of men’s, men’s top female police can not search. In contravention of law, a person or goods above the call to public officials up to three months imprisonment for one year are given.

Your challenge to EN NATURAL RIGHTS

On the streets, at home, business or any stat by the police or gendarmerie necessarily the authentication process subject problem. Against law enforcement to be on your person without conviction do not call your own, personal documents to be delivered.

BRUSH AT POLICE DOCUMENT asks not

Traffic police in the driver’s license with a plan for your vehicle has the right to check documents. Doing so, mutual respect should not be neglected. Drive in a suitable way to present documents. The police will write a sentence can not even rude.

YOU do not have computer

At the other evidence prosecutors do not have access to the suspect’s computer to the republic can be confiscated. However, on the computer to make calls, copies of records to be removed, to make the text records can be resolved by the judges will decide.

Do not forget to LAWYERS WANTED

When taken into custody have the right to ask for a lawyer. Queries made by officers in police or your supervisor can have a lawyer. Due to financial incompetence by counsel you must state secemezseniz lawyer.

EVIDENCE can SUM

Received or during your expression on your query to get rid of doubts in your focus with the aim to collect concrete evidence. For this purpose you can seek help from your lawyer. Will also testify on your behalf to request names be called.

In the query can not be tortured

Expression during the ill-treatment, torture, forced drug You attribution, deception, and violence in the physical algebra, algebra and through vehicles such as the violent encounter situations where the court can give up these statements.

Learn the causes

You have to be notified of the reason for arrest. When taken into custody as soon as possible should be brought to judge. The existence of an element in keeping with the law in a competent judicial authority to be freed are entitled to apply.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

17 yorumlar

 1. Artık silah milah yalan. Eğitim sistemimizi gözden geçirip gözümüzü dört açmamız lazım…

 2. Olmak ya da olmamak. İşte hepsi bu. (To be or not to be) W. Shakespeare

 3. parayı çekme konusu ilginç gerçekten.kişisel gelişim,sağlık konusunda bu frekansları anlarım da para konusunda nasıl bir faydası olur ki

 4. utanç duygusu da yerine göre olmalı ama fazlası iyi değil..

 5. https://t.co/cvJsVTVt – Türkiye’nin en büyük kişisel gelişim adresi! https://t.co/yoyh69z1

 6. Yorumlara göre sonuçlar çok başarılıymış, bundan kesinlikle yararlanmalıyım. hollandaca sozluk

 7. Ben kafama koydum bu kadr kişisel gelişim kitapları okuyorum bir de Yaşam Koçluğu Eğitimine gideyim bir eğitimci olarak 😉 erkek cinsellik

 8. GÜNEY HİDAYET

  Kesinlikle öneriyorum italyanca cümleler

 9. ev hanımıyım evde yapılabilecek pek çok şey denedim fakat başarılı olamadım yorumları okuyunca kırılan ümidim yeniden canlandı cinsel birleşme anı

 10. Kıskançlıktan kurtulmak isteyen ama bir türlü kurtulamayan Aykut arkadaşıma hediye edeceğim bu seti. erken boşalmanın sebebleri

 11. @o_y_a_ genelde kişisel gelişim,kuantum düşünce yönteminde kullllanıyoruz:) beyin kontrolü nasıl yapılır

 12. hayatınızda memnun olmadığınız şeylerden her zaman yenileyerek kurtulursunuz bu subliniminal mesajlarda düşüncelerimizi yenilemek için garanti bir yol ben denedim yunanca öğreniyorum

 13. içimmizdeki sorunları çözmek açısından fayadalı olacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. çekim yasası

 14. baldan tatlı ama uyuya bilsem kolayca cinsel ilişki teknikleri

 15. Buna tanıtımında yazılanlar da dahil. ispanyolca öğrenmek zor mu

 16. RESMİYE TUĞÇE

  Çalışmalarda zaman kazancı sağlayacağı için çok faydalı bir telkin. iktidarsızlık

 17. Merhaba ben daha önce mail attım müşteri hizmetlerinizi aradım ama bana yardımcı olan olmadı.Kişisel gelişim cd almak ve size danışmak istiyorum. izmirde seminerleriniz oluyormu? rusça öğren

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂