10 BİN TL MAAŞLA GREEN KEEPER'LER ARANIYOR!

2015 yılına kadar 30 yeni golf sahası açılması beklenen sektörün en değerli elemanları saha bakımından sorumlu gren keeperlar, yılda 4 ila 10 bin TL arasında kazanıyor. Türkiye’de bu uzmanlığa erişmiş sadece 7-8 kişi var.

Türkiye’de malum golf tarihi öyle uzun yıllara dayanmıyor. Hala da Avrupa ve Amerika’daki kadar ilgi gördüğü söylenemez. Gerçi dünyanın hiçbir ülkesinde popüler bir spor olduğundan bahsedilemez bu oyunun. Şu anda Türkiye’de hizmet veren 17 golf sahasından 14’ü Belek’te. Sektörün ilklerinden sayılan Gloria Golf Hotel’lerinin yöneticiliğini yürüten Özaltın Turizm Grup Başkanı Özgür Çinkılıç, en büyük sorunun yetişmiş eleman bulmak olduğunu belirtiyor.

Türkiye Golf Federasyonu hedeflerine göre Türkiye’de 100 golf sahasına ulaşılması planlanıyor. Çinkılıç, bunun revize edilmesi gereken bir hedef olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Bu realist bir hedef değil. Bence 2015’e kadar Türkiye’de 50 sahaya ulaşılır. Bir golf kulübünde ortalama 60 kişi istihdam edildiğine göre bu hedef, sektörün bey yıl içinde iki bin kişiye istihdam sağlayacağı anlamına geliyor.”
Gloria Golf Kulübü’nde toplam 86 kişi istihdam ediliyor. Çinkılıç, golf işinde çalışacak elemanların eğitimlerine en az altı ay ayırdıklarını söylüyor. Bu da şirketi sektörün bir okulu haline getirmiş. “Şu anda çevredeki kulüplerin her birinde de bizde yetişmiş en az 10 eleman bulursunuz” diyor. Üniversite mezunlarını yetiştirmek üzere işe alıp sürekli yedekleme metoduyla yöneticiliğe hazırladıklarını vurguluyor.

Genellikle üniversitelerin işletme ya da turizm işletme bölümlerinden mezun ve mutlaka en az bir yabancı dili iyi bilen gençleri tercih ediyorlar ama yetenekli kişilere de kapılar her zaman açık. Ayrıca öğrenciler de golf kulüplerinde stajyer olarak işe alınıp yetiştiriliyor. Yeni mezunlar önce ön büroda iki ay eğitiliyor, daha sonra satış ve rezervasyon bölümüne gönderilip bir iki ay da burada yetişiyor, kalan iki ay da golf kulübünde detayları öğreniyor. Eğitimler sırasında öne çıkan elemanlar yurt dışında anlaşma yapılan golf kulüplerine gönderiliyor. Geçen yıl üç kişi bu amaçla yurt dışına gidip iki aylık eğitimden geçmiş. “Ama bütün bunlar şirketten transferlere neden oluyor. Geçen dört yıl içinde 40’a yakın elemanımız daha üst pozisyonlarda başka kulüplere gitti” diyor Çinkılıç.

50 green keper asistanı aranıyor

Sektörün en değerli elemanları golf sahasının A’dan Z’ye bakımından sorumlu olan ve en az beş yılda yetişen green keeper’lar. Çimlerin boyu, mevsim değişimlerinde çimlerin deformasyona uğramaması, sahanın eğitimi gibi konular green keper’ın sorumluluğunda. Özgür Çinkılıç, bu kişilerin yurt dışında beş ila 10 bin dolar arasında Türkiye’de ise dört ila 10 bin TL arasında aylık ücret aldıklarını söylüyor ve ekliyor: ” Türkiye’de 10 bin TL maaş alan sadece yedi-sekiz green keeper var.”

Bir golf kulübünün green keeper’ı olabilmek için genellikle ziraat fakültesinden mezun olmak gerekiyor. Hattı bazı üniversitelerin ziraat fakültelerinde bunun için bölümler açılıyor. Bu kişiler önce sulama şefi olarak şirkete giriyor, üç yıl içinde asistan green keper, beş yıl sonra da green keper oluyorlar.

2015 yılına kadar en az 30 yeni golf kulübü daha açılacağı düşünüldüğünde en üst düzeyde 20 green keeper’a ihtiyaç olduğunu, 50’den fazla da green keeper asistanı gerektiğini söylüyor Çinkılıç.

Golf yöneticileri de revaçta

Sektördeki potansiyel golf kulübü yöneticilerine de ihtiyacı artırıyor. Golf kulübü müdürleri de uzun bir eğitimden geçiyor. Üniversite mezunu, yabancı dil bilen, golf oynayan, golf kurallarını bilen, golf misafirini tanıyan donanımlı kişiler isteniyor bu iş için. Ayrıca satış ve pazarlama yeteneği de aranılan kriterler arasında. Golf Kulübü yöneticileri de aylık beş ila15 bin TL arasında ücret alıyorlar.

Bir sahanın maliyeti 15 milyon dolar

Golf sahaları ciddi yatırımlar gerektiriyor. 18 delikli bir golf sahası için 750 dönümlük bir arazi ve 2.5 ila 15 milyon dolarlık bir yatırım gerekiyor.
Bunun dışında bir ila bir buçuk milyon dolarlık da ekipmana ihtiyaç var. Bir golf kulübünde satış, rezervasyon, ön büro ve saha bakım (green keper) elemanları ve yöneticilerle birlikte en az 60 kişi çalışıyor.

Yasemin SALİH
[email protected]


ENGLİSH

2015, 30 new golf course is expected to open the industry’s most valuable elements responsible for field keeperlar grain a year, gaining between 4 to 10 thousand TL. Are only 7-8 people in Turkey have access to this expertise.

Based on such a long history of golf in Turkey is not known. Much attention in Europe and America still can not say. Though a popular sport in the world that no country can not talk about this game. In Turkey, which currently serves 14 of the 17 golf courses in Belek. The number of the industry’s first director of the Gloria Golf Hotel’lerinin conducting free Çinkılıç Özaltın Tourism Group Chairman, the biggest problem is finding qualified staff said.

Turkey in Turkey according to the Golf Federation of the target to achieve 100 planned golf course. Çinkılıç, it should be revised to a goal stated that said: “The realist not a goal. I think 2015, in Turkey 50 field is reached. A golf club averages 60 persons employed had seen this goal, the industry’s brain during the year two thousand would provide the means employed people.
Total of 86 people are employed at the Gloria Golf Club. Çinkılıç, training of staff to work in the golf business for at least six months, saying they separate. The company that brought the industry into a school. “We grew up around the club at least 10 in each of the elements you’ll find us,” he says. Recruit university graduates to train and prepare management with continuous backup method they said.

Usually business or tourism management departments of universities and their graduates must know at least one foreign language well, but they prefer young talented people in the door is always open. Students in the golf club also recruited and cultivated as an intern. Two months ago, new graduates were trained in front office, then sent to the sales and reservations departments also grow a few months, the remaining two months to learn the details at the golf club. During training leading to staff being sent overseas golf club agreements. Last year three people to go abroad for this purpose in the past two months training. “But why all this is to transfer from the company. The last four years, nearly 40 of our members went to other clubs in higher positions,” says Çinkılıç.

Seeking assistant 50 is green cap

The industry’s most valuable elements of the golf course and at least five are responsible for Z-grown green keeper’lar year. The length of the grass, seasonal variations of deformation in the absence of grass, fields of green keper’ın responsibility issues such as education. Free Çinkılıç these people in foreign countries from five to 10 thousand dollars in Turkey between four to 10 thousand TL between the monthly charge says, adding: “Turkey’s 10 thousand TL salary field only seven or eight green keeper there.”

Green of a golf club to be keeper’ı usually have to be graduates from the Faculty of Agriculture. Some university faculties of agriculture in line for that section is opened. Before that person goes into the company as chief irrigation, green cap will assist in three years, five years later, the green cap, they will be.

By 2015 at least 30 new golf club is expected to open again at the highest levels was needed keeper’a 20th green, the green keeper’s assistant more than 50 Çinkılıç to say.

Golf course managers are in demand

Potential in the sector also needs managers with golf clubs is increasing. Director of golf club is going through a long education. University graduates, who know foreign languages, playing golf, who knows the rules of golf, golf, guests are asked to recognize people equipped for the job. Moreover, sales and marketing skills among the criteria sought. Golf club managers are paid monthly in five ila15 thousand TL.

The cost of a 15 million dollar pitch

Golf courses require substantial investment. 18-hole golf course and 2.5 for the 750 acres of land is required to invest 15 million dollars.
This one and a half million dollars out of the equipment needed. In a golf club sales, reservations, front office and field maintenance (green cap is) along with staff and managers working at least 60 people.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

10 yorumlar

  1. Kendine güven dediğimiz zaman herks bambaşka tanımlarla çıkıyor, neymiş dinleyelim öğrenelim

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂